“Hon sätter på sin Ponto så fort hon vaknar och tar bara av den när hon går och lägger sig på kvällen. Ponto är bäst, utan tvivel.”

 

Jillian Shelton och hennes familj adopterade deras dotter Hazel när hon var 18 månader gammal. Hazel föddes med bilateral mikroti och sensorisk hörselnedsättning. Eftersom de ville att hon skulle få bästa möjliga vård, började de utforska benförankrade hörselsystem som en möjlig lösning.

 

Namn: Hazel Shelton
Indikationer: Bilateral mikroti, moderat blandad hörsel

När Jillian och hennes familj adopterade Hazel fick de höra att hon var helt döv. Men efter en komplett diagnos började hon använda hörapparater och andra hjälpmedel. Med hjälp av familj och yrkesverksamma började hon att tala och sjunga.  Men Hazel och hennes familj hade problem med ständig återkoppling och dålig ljudkvalitet och eftersom Hazels audionom inte kände till Oticon Medical Ponto, var deras val begränsade. 


En kamp för bättre omsorg

Hazels mamma vägrade ge sig och började forska efter andra möjligheter. Hon tog kontakt med andra användare av benförankrade hörsellösningar online och i ett antal Facebook-grupper där hon fick höra tala om Ponto 3 SuperPower. 
Jag såg en film om en liten flicka med Ponto i sin mammas armar och det fanns ingen återkoppling. Jag besökte alla Facebook-grupper och Ponto vann lätt.
Efter att ha besökt Earicles Microtia Atresia-konferensen i Los Angeles och pratat med audionomer och experter var hon övertygad om att hennes dotter måste få pröva Ponto och hon "begärde vänligen" en uppgradering för sin dotter. Hazel använder nu Ponto 3 SuperPower på mjukband.


På en dag kan ett barns hela liv ändras

Hazels hörsel- och kommunikationsförmåga förbättrades omedelbart, vilket framgår av filmen. Även enkla saker som att sitta i barnsätet i bilen och att krama sin mamma har förbättrats, tack vare att den akustiska återkopplingen från tidigare är försvunnen.
”Min dotters meningar har utvecklats drastiskt. Inte bara ett eller två ord utan hela meningar - och hon har bara haft dem på i två veckor! Ingen mer återkoppling - när hon ger mig en kram, sitter i sitt barnsäte i bilen eller vill ha håret utsläppt.”


Råd till föräldrar

För andra föräldrar som vill hitta den bästa hörapparaten för sina barn eller är missnöjda med sin nuvarande apparat, påminner Jillian människor om att det finns alternativ. 

”Forska på nätet (Facebook och andra grupper) och prata med de som har egen erfarenhet). Nöj dig inte med en enhet bara för att din audionom inte vill pröva på något annat. Kämpa för dina barns rättigheter.