Wyniki badań klinicznych

 • Multicentric clinical trial shows benefits of Crystalis

  Wieloośrodkowe badanie kliniczne przedstawia zalety CrystalisXDP

  W niedawno przeprowadzonym wieloośrodkowym badaniu oceniano korzyści płynące z zastosowania CrystalisXDP i wykazano korelacje z poprawą percepcji mowy w cichym i hałaśliwym otoczeniu oraz subiektywnym poczuciem poprawy jakości dźwięku w porównaniu z poprzednią wersją przetwarzania dźwięku.

  Przeczytaj więcej o wynikach badań klinicznych

 • Saphyr Neo establishes new landmark speech performance levels

  Saphyr® neo ustanawia dotąd nieosiągane przełomowe poziomy wydajności percepcji mowy

  Wyniki długofalowych badań oceniających wydajność percepcji mowy w ciągu pierwszego roku po otrzymaniu przez pacjentów procesora mowy Saphyr® neo wykazują wysoki poziom percepcji mowy i znaczną poprawę w porównaniu z poprzednimi generacjami procesorów mowy.

  Przeczytaj więcej o wynikach badań klinicznych

 • Soft-surgery with EVO electrode-array preserves residual hearing

  Minimalnie inwazyjna procedura chirurgiczna z matrycą elektrod EVO® umożliwia zachowanie resztek słuchowych

  Wstępne badanie przeprowadzone na siedmiu pacjentach z implantami ślimakowymi w szpitalu uniwersyteckim w São Paulo w Brazylii przez zespół prof. Ricardo Ferreira Bento, pokazuje znaczący poziom zachowania resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego przy użyciu prostej, miękkiej matrycy elektrod EVO®.

  Przeczytaj więcej o wynikach badań klinicznych