Implant pniowy Digisonic® SP ABI

W przypadku ubytku słuchu, któremu towarzyszy znaczne uszkodzenie obu ślimaków oraz nerwu słuchowego zazwyczaj zaleca się wszczepienie implantu do pnia mózgu. Może to przywrócić słuch w pewnym stopniu i umożliwić komunikację.

Implant pniowy Digisonic® SP ABI został zaprojektowany, aby umożliwić słyszenie osobom z ubytkiem słuchu znacznym lub głębokim, lub całkowitą głuchotą spowodowanymi poważnym uszkodzeniem ślimaka lub nerwów słuchowych, uniemożliwiającym zastosowanie implantu ślimakowego. 

Dotyczy to osób, u których występują: 
• ciężkie wady rozwojowe ślimaka, 
• całkowite skostnienie ślimaka, 
• złamanie części skalistej piramidy kości skroniowej, 
• neuropatia słuchowa, 
• nowotwory nerwu słuchowego, np. nerwiak, 
• całkowite zniszczenie obu nerwów słuchowych.

 

Lepsze słyszenie to lepsza jakość życia

Dzięki implantowi pniowemu Digisonic® SP ABI użytkownicy odbierają bodźce słuchowe, które mogą ułatwić komunikację i poprawić jakość życia1,2. Implant ma matrycę z 15 elektrodami powierzchniowymi, która jest umieszczana w okolicy jąder ślimakowych pnia mózgu. W zależności od sygnału przetwarzanego przez zewnętrzny procesor mowy, każda elektroda stymuluje inny region pnia mózgu, dzięki czemu pacjenci mogą odbierać szeroki zakres dźwięków. Implant pniowy Digisonic® SP ABI może być używany z procesorami mowy Saphyr® neo collection.

 

Część serii Digisonic® SP

Digisonic® SP ABI ma pewne identyczne i konkurencyjne cechy co implant ślimakowy Digisonic® SP: jednomodułową strukturę i kompaktowy odbiornik ze zintegrowanym unikalnym system mocowania. Jakość wybranych materiałów sprawia, że urządzenie to jest wysoce niezawodne. Jest ono również kompatybilne z aparatem do rezonansu magnetycznego o natężeniu 1,5 tesli, powszechnie stosowanym w praktyce klinicznej.


Źródła: 
1. Vincent C., Zini C., Gandolfi A., Triglia J.M., Pellet W., Truy E., Fischer G., Maurizi M., Meglio M., Lejeune J.P., Vaneecloo F.M. Results of the MXM Digisonic auditory brainstem implant clinical trials in Europe. Otol Neurotol. 2002 styczeń; 23:56-60. 
2. Vincent C., Venecloo F.M., Schapira S., Duhen-Tourelle V., Allorge D., Haddad E., Lejeune J.P., Vaneecloo F.M. «The place of the Digisonic ABI in the management of Neurofi bromatosis type 2» International Workshop on Neurofi bromatosis type 2: State of the art, 7-9 września 2006.