Reliability report

Güvenilirlik raporu

 

Oticon Medical koklear implant sistemleri güvenilirlik raporu, 2022

Koklear implantlar dünya çapında binlerce insana yardımcı oldu. Çoğu kullanıcı sistemini gün boyunca giyiyor. Oticon Medical’de biz biliyoruz ki cihaz hataları hastalarımızı ve onların ailesini etkiler; okul ve iş rutinlerini sekteye uğratır, onları öfkelendirir ve bireysel performanslarında düşüşe yol açar. Bu yüzden de mümkün olan en güvenilir cihazları ortaya çıkarmak için bu kadar çok çalışıyoruz.

Koklear implant üreticisi olarak, cihaz arızalarını ve Koklear Implant Hataları & Açıklamaları’ndaki Avrupa ve Global Konsensüs'te açıklanan ilkelere uygun olarak rapor ederiz. 

Not: Oticon Medical, implantla ilgili nedenler dışındaki nedenlerden dolayı çıkarılmış tüm cihazları sayarak, kalite taahhüdünün bir parçası olan katı bir rapor politikası uygular.

Dünya çapında kayıtlı tüm alıcılar buna dahildir.