BrainHearing™ - Mindre lyssningsansträngning

Öronen plockar upp ljud, men det är din hjärna som är ansvarig för att avkoda dessa ljud och omvandla dem till något förståeligt.

Känner du dig tömd på energi efter konversationer?

Ibland behöver man inte anstränga sig när man lyssnar.  Vid andra tillfällen – speciellt med konversationer i bullriga miljöer, behöver du koncentrera dig och fokusera.  Det är därför din hjärna behöver arbeta ännu hårdare för att fylla tomrummen. Denna extra lyssningsansträngning gör att du blir tröttare och tröttare ju längre dagen lider. 

 

Vad BrainHearing™ kan erbjuda dig


BrainHearing™ handlar om att utveckla hörselteknologier som levererar de klaraste och mest oförvrängda ljuden i alla möjliga vardagssituationer - och för att stödja hjärnan i sitt arbete med att förstå alla ljud. Detta för att göra lyssnandet lättare och frigöra mental energi så att du kan leva ditt liv fullt ut.


Ditt barn förtjänar det bästa

Neuro-systemet öppnar upp en värld av talförståelse, språk och inlärning för ditt barn - vilket stöttar barnets utveckling och ger möjligheter till att skapa relationer med andra barn. Med de mest avancerade ljudbehandlingsfunktionerna som stöder BrainHearing™ - som talförbättringssystemet Voice Guard, hjälper Neuro 2 ditt barn att utvecklas och lära genom att ge tillgång till den rikaste och klaraste ljudupplevelsen. 

Läs mer om Neuro 2

Neuro 2-teknologier stöder BrainHearing™

Byggd på Inium Sense chip-plattformen från Oticon, använder Neuro 2 en mängd olika BrainHearing™-styrda ljudbehandlingsfunktioner utformade att ge dig maximal hörbarhet och ett mer naturligt ljud. I tillägg, för att se till att du alltid är i en optimal lyssningssituation så anpassar det sig automatiskt mellan dessa teknologier.

 

Environment detection

 • Koordinerad Adaptiv Ljudbehandling:

  Ger automatiskt perfekt balans av olika ljudbehandlingsteknologier som stöder BrainHearing™. Oberoende av ljudmiljön hanterar Neuro 2 alla situationer för att optimera hörbarhet och taluppfattning.

 • Free Focus– Riktverkan

  Håller dig fokuserad på vad som sägs runt om dig. I tillägg så är Tal Omni-läget utvecklat för att ge hjärnan större möjlighet att höra och lyssna med mindre ansträngning i miljöer med lägre bullernivåer, vilket är miljöer man oftast vistas i.

  Free Focus - Directionality

 • Vindbrusreduktion

  Minskar automatiskt vindbrus så att du kan njuta av konversationer utomhus.

 • Voice Guard – Talförbättring

  Skyddar talet mot förvrängning och upprätthåller den rätta volymnivån med mjuka röster hörbara och höga ljud behagliga.

 • Voice Track – Brusreduktion

  Skyddar mot oönskade ljud för att underlätta samtal samt göra lyssningsupplevelsen behagligare. 


Data visar hur BrainHearing™ fungerar

Preliminär datainsamling indikerar att Neuro 2 levererar bättre talförståelse, inte endast i bullriga miljöer1, utan också i tystare miljöer där användare spenderar största delen av sin tid2

 • förbättrad förmåga att känna igen fonem

 • av tiden.

 

Din hörsel – Din hälsa

Att behandla en hörselnedsättning handlar inte bara om hörsel. Det är mycket mer än det!
Enligt evidens så minskar risken för kognitiv försämring och demens för åldrande människor med hörselnedsättning, om en hörsellösning används aktivt - detta tack vare förbättrad kommunikation och social interaktion. BrainHearing™ handlar om att ge hörsellösningar utformade till att förbättra ditt liv och hålla dig i bra mental form.

 

 

 • Överväger du ett cochleaimplantat?

  Detta är resan till ett cochleaimplantat.

  Lär mer av andra användare

 • Bli bekant med Neuro 2

  Neuro 2 presenterar BrainHearing™-teknologier som gör det möjligt att njuta mer av ljuden i deras liv.

  Läs mer

 • Redan en användare av Neuro?

  Kontakta din lokala klinik för att få veta mer om uppgradering till Neuro 2.

  Hitta en klinik

1. Monocentric data collection performed at the MHH Hannover Medical School in Germany in 2016 by A. Büchner et al.

2. Hoen, M., Neel Weile, J., Holmerg, M., Lunner, T. (2018). Oticon Medical BrainHearingTM – Hjälper hjärnan att göra mening av ljuden. Oticon Medical White Paper.