För att uppfylla dagens kommunikationsutmaningar är Neuro One designad för att stödja trådlös kommunikation. Med hjälp av ett system för teleslinga som möjliggör användning av Bluetooth®-teknologi kan du njuta av klarare tal och ljud som skickas direkt till din ljudprocessor när du talar i telefon, lyssnar på musik eller tittar på TV.

Tv, musik och dator 

Med hjälp av ett system för teleslinga som möjliggör användning av Bluetooth®-teknologi kan Neuro One ansluta till din TV, musikspelare eller dator. Väl ansluten ger den bättre och klarare ljud på en ljudnivå som passar dig. Neuro One kan också användas med mobiltelefoner som stödjer Bluetooth® för högsta ljudkvalitet, även i situationer med bakgrundsljud.

Telefon och personliga ljudenheter

Silhouette-systemet är en diskret handsfree-lösning som fungerar med ljudprocessorns inbyggda telespole. Systemet kan användas för att njuta av klar ljudkvalitet från din musikspelare eller för ett handsfree-samtal i din mobiltelefon.

Kultur- och fritidsaktiviteter

Neuro One inkluderar en inbyggd telespole som kan användas med alla system för teleslinga utan behov av anslutning av ytterligare enheter. Den är kompatibel med teleslingorna som används på de flesta mötesplatser, t.ex. religiösa platser, föreläsningssalar, teatrar, biografer och andra allmänna platser.

Klassrum och inlärning

Tack vare den direkta AUX-ingången kan Neuro One användas med de flesta avancerade FM-system på marknaden, t.ex. Oticon Amigo. Genom att överföra talarens röstsignal direkt till din ljudprocessor, ger FM-systemet bättre taluppfattning och förenklar i inlärningssituationer.