Byggd för bättre taluppfattning

Neuro One är designad med ett system för koordinerad adaptiv ljudbehandling som koordinerar flera avancerade teknologier för att förbättra lyssning och taluppfattning. Den är enkel att använda då den automatiskt växlar mellan olika teknologier utan att du behöver göra några manuella ändringar i din ljudprocessors inställningar.

Built for better speech understanding

Anpassas automatiskt till din omgivning

Koordinerad adaptiv ljudbehandling drivs av ett intelligent detektionssystem som koordinerar ett antal egenskaper som automatiskt ställer in Neuro One efter lyssningssituationen. Med koordinerad adaptiv ljudbehandling strävar Neuro One alltid efter att säkerställa att du har bästa möjliga hörselmöjligheter med tillgång till maximal talinformation för bekvämare lyssning i alla ljudmiljöer.

 • Focus on the sounds that matter

  Fokus på ljuden som spelar roll

   

  Funktionen Free Focus analyserar med hjälp av riktverkan ljudmiljön och detekterar automatiskt de röster som finns i din närhet. Genom att tona ner bakgrundsljuden så ser den till att du befinner dig i bästa möjliga läge för att klart och tydligt höra vad som sägs omkring dig.

 • Keep speech guarded from distortion

  Undvik talförvrängning

   

  Funktionen Voice Guard bevarar de finare ljuddetaljerna som gör det lättare att urskilja röster. Genom att maximera talinformationen blir det mindre krävande att höra vad som sägs omkring dig. Dessutom ser Voice Guard till att om ljudmiljön plötsligt ändras, t.ex. om en dörr plötsligt slår igen, anpassar den automatiskt ljudet för att förhindra förvrängning och obehag, samtidigt som talsignalen skyddas.

 • Hear better in noisy environment

  Hör bättre i högljudda omgivningar

  För att göra det enklare och bekvämare att samtala analyserar Voice Track kontinuerligt bakgrundsljud och sänker volymen för dessa. Detta förbättrar lyssningsupplevelsen och gör det möjligt för dig att följa röster i bullriga miljöer, samtidigt som du är medveten om vad som händer i din omgivning.

 • Enjoy time spent outdoor

  Njut av tiden utomhus

  Att vara utomhus innebär ofta att vinden stör din ljudprocessor. Med funktionen vindbrusreduktion anpassar sig din Neuro One ljudprocessor automatiskt för att reducera vindbrus, så att du kan fortsätta delta i samtal utomhus.

Vidareutvecklas på bevisad prestanda

Neuro One använder flera av de välkända ljudbearbetningsegenskaperna från Saphyr® neo collection, vilka har bevisats ge betydligt1 bättre taluppfattning vid brus jämfört med andra system för cochleaimplantat. Med ytterligare nya funktioner och den exklusiva koordinerade adaptiva ljudbehandlingen, förväntas Neuro One erbjuda ännu bättre prestanda.

 

 

Referenser: 
1. Bozorg-Grayeli, A., Bébéar, J.P., Guevara, N., Romanet, P., Gnansia, D. and Lavielle, J.P. (2014) Clinical validation data of Voice Track and Montava, M., Gnansia, D., Saai, S., Guevara, N., Philippon, B., Bébear, J.P., Lavieille, J.P. (2014). First clinical results of Crystalis XDP coding strategy, 13th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, 18–21 June, Munich, Germany.