Find out if you are a candidate for cochlear implant

Czy implant ślimakowy jest dla mnie odpowiednim rozwiązaniem?

Implant ślimakowy zalecany jest osobom dorosłym i dzieciom cierpiącym na jedno- lub obustronny odbiorczy ubytek słuchu, które nie odnoszą korzyści z używania aparatu słuchowego. Lekarz laryngolog po dokonaniu wstępnej oceny będzie mógł udzielić Ci porady. Jeżeli okaże się, że implant ślimakowy mógłby być dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem, zostaniesz skierowany do ośrodka wszczepiającego implanty ślimakowe.

Znajdź najbliższą klinikę

Proven technologies you can rely on

Bezpieczny i sprawdzony dostęp do dźwięku

Implanty ślimakowe nie przywracają idealnego,  naturalnego słyszenia, które jest możliwe tylko wtedy, gdy ma się zdrowe, prawidłowo funkcjonujące uszy. Ale pomagają osobom niedosłyszącym wejść do świata dźwięków. Na początku, kiedy zostały wprowadzone po raz pierwszy, implanty ślimakowe umożliwiały tylko odbiór dźwięku. Dzisiaj udoskonalenia jakości przesyłanego sygnału oznaczają, że możesz rozumieć mowę w różnych środowiskach akustycznych, cieszyć się muzyką i słyszeć wiele rozmaitych dźwięków. Wielu użytkowników twierdzi, że implanty dają im pewność siebie i poczucie niezależności.  

Poznaj użytkowników implantu ślimakowego

How cochlear implants work

Jak implanty ślimakowe umożliwiają słyszenie

Implant ślimakowy składa się z części zewnętrznej – procesora mowy oraz wewnętrznej – implantu ślimakowego.
1. Procesor mowy odbiera dźwięk i przetwarza go na sygnał cyfrowy.
2. Dźwięk jest przesyłany do odbiornika implantu przez antenę utrzymywaną na skórze za pomocą magnesu. 
3. Odbiornik implantu jest umieszczony pod skórą. Przekształca informacje cyfrowe w sygnał elektryczny wysyłany do matrycy elektrod wprowadzonej do ślimaka.
4. Każda elektroda  w matrycy odpowiada sygnałowi o określonej częstotliwości. Elektrody stymulują nerw słuchowy.
5. Mózg odbiera dźwięk przenoszony przez nerw słuchowy.


Przeczytaj o implancie ślimakowym Neuro 

System implantu ślimakowego Neuro

System Neuro składa się z implantu ślimakowego Neuro Zti i procesora mowy Neuro 2. Procesor mowy Neuro 2 wykorzystuje zaawansowaną platformę  firmy Oticon stosującą innowacyjne przetwarzanie dźwięku, by dawać Ci możliwość lepszego rozumienia mowy.

Dowiedz się więcej o systemie Neuro

O Oticon Medical

Wejdź do magicznego świata dźwięku

Słyszeć znaczy żyć. Dźwięk to klucz do rozwoju człowieka, do interakcji, nawiązywania i podtrzymywania relacji. W Oticon Medical staramy się dawać dostęp do świata dźwięku możliwie jak największej liczbie osób. Ponieważ wiemy, że dźwięk ma wpływ na jakość życia.

Dowiedz się więcej o Oticon Medical