Medische resultaten

 • Study shows majority of users favor Ponto sound processors

  Onderzoek toont aan dat de meerderheid van de gebruikers de voorkeur geeft aan Ponto soundprocessors

  Busch, Giere, Lenarz en Maier (2015) toonden aan dat Ponto Pro Power gebruikers uiting gaven aan een grotere tevredenheid bij het gebruik van Ponto Pro Power (Oticon Medical) in vergelijking met BP110 (Cochleair). Dit voordeel wordt aangegeven door de aanzienlijk hogere totaalscore van de subjectieve resultaatmetingen, met name waar het gaat om spraakverstaan en ruimtelijk horen. Gebruikers van Ponto Pro Power hadden minder vaak te maken met overlast van windruis en problemen bij het instellen van de volumeregelaar vergeleken met BP110 gebruikers. De proefpersonen gaven tevens aan minder ongemak te ondervinden wanneer zij Ponto Pro Power buitenshuis droegen in vergelijking met BP110 gebruikers. 9 van de 11 proefpersonen kozen voor Ponto Pro Power toen hen aan het eind van het onderzoek werd gevraagd aan welk apparaat zij de voorkeur gaven.

  Read more about these clinical results

 • Ponto abutments and tissue preservation surgery improve patient outcomes

  Ponto abutments en huidbesparende operaties verbeteren resultaten voor patiënten

  Huidbesparende operaties zijn in korte tijd uitgegroeid tot de gouden standaard bij botverankerde hoorimplantaten. Recente studies bevestigen dat minimaal invasieve chirurgie in combinatie met Ponto abutments veilig is, en operatieve en postoperatieve huidcomplicaties vermindert.

  Learn more about this clinical result

 • Experienced users prefer Ponto Pro Power

  Ervaren gebruikers geven de voorkeur aan Ponto Pro Power

  Een peer-review onderzoek toont aan dat cliënten een aanzienlijk voordeel kunnen verwachten als ze een modern power apparaat van Oticon Medical kiezen ten opzichte van een apparaat van een concurrent. Cliënten melden een positievere ervaring met Ponto Pro Power en resultaten van testen met spraak in lawaai bevestigen dit voordeel.

  Read more about the clinical result

 • Early clinical outcomes of the Ponto Implant System

  Positieve resultaten met het Ponto implant-systeem

  Een artikel van het wereldberoemde Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, doet verslag over de ervaringen van het centrum met het Ponto implant-systeem. De auteurs concluderen dat de onderzoeksresultaten een klinisch stabiel implant beschreven met een klein percentage huidreacties die behandeling nodig hebben, en eveneens subjectieve voordelen voor patiënten.

  Read more about this clinical result

 • Data shows Ponto is patients first choice

  Studies tonen aan dat Ponto de eerste keuze van cliënten is

  Een methodische onderzoeksbeoordeling,1-10 waarin de Ponto soundprocessoren van Oticon Medical vergeleken werden met andere soundprocessoren, geeft aan dat bij het testen van de prestatie van twee verschillende apparaten in het dagelijks leven, de meerderheid voor Ponto koos. Dit werd consequent aangetoond in de onderzoeken waar cliënten werd gevraagd hun voorkeur aan het eind van de test aan te geven.

  Read more about these clinical results

 • Ponto Pro scores best in independent test

  Ponto Pro komt als beste uit de bus in een onafhankelijke test

  De afgelopen jaren hebben botverankerde hoorsystemen belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. In Kopenhagen heeft het Rigshospitalet het initiatief genomen tot een onderzoek waarin de nieuwste producten met elkaar vergeleken worden. Ten opzichte van de BP100 van Cochlear, presteerde de Ponto Pro van Oticon Medical aanzienlijk beter op een aantal essentiële onderdelen, zoals spraakherkenning en gebruikersgemak. Van de 12 deelnemers aan deze test hadden 8 een voorkeur voor Ponto Pro.

  Learn more about this clinical result

 • Excellent outcomes with the Wide Ponto Implant

  Uitstekende resultaten met het Brede Ponto Implant

   

  In een recent onderzoek rapporteerde een onderzoeksgroep van het Deense Rigshospitalet hun ervaringen met het Brede Ponto Implant. De resultaten onthullen een veilig, uiterst succesvol implantaat met zeer weinig complicaties. Implant-stabiliteit, de stabiliteitsmeting van de integratie van het implantaat met het bot, is hoog en stijgt in de loop der tijd.