Hoe werkt het gehoor?

Het oor is het orgaan dat geluid detecteert en ons helpt om in evenwicht te blijven. Het oor bestaat uit drie delen: het uitwendige oor, het middenoor en het binnenoor.

How hearing works

 

Wat doen de verschillende delen van het oor?

 

 • 1. Het uitwendige oor

  Het uitwendige oor vangt geluid op en helpt bij ruimtelijk waarnemen. Het helpt u te bepalen uit welke richting het geluid komt. Het bestaat uit de oorschelp, het zichtbare deel van het oor en de uitwendige gehoorgang, of meatus.

 • 2. Het middenoor

  Het middenoor zet geluid om zodat het gemakkelijk kan worden waargenomen door het binnenoor. Het middenoor bestaat uit het trommelvlies en de gehoorbeentjes. Het trommelvlies is verbonden met een keten van drie kleine botjes in het middenoor: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Deze vormen de verbinding tussen het trommelvlies en het binnenoor. 

 • 3. Het binnenoor

  Het binnenoor stuurt signalen naar de hersenen. De cochlea is het slakkenhuis-vormige gedeelte van het binnenoor dat geluidstrillingen omzet in elektrische pulsen die vervolgens via de zenuwbanen van het gehoor naar de hersenen gestuurd worden. 

Wanneer een deel van het oor beschadigd raakt, kan geluidsinformatie niet op de juiste wijze worden overgedragen naar de hersenen, dat leidt tot een bepaalde mate van gehoorverlies. 

 

Zie hoe het werkt

 

About hearing loss

Hoe wordt gehoorverlies gemeten?

Slechthorendheid is de hoeveelheid gehoorverlies relatief tot personen met een normaal functionerend gehoor. Het wordt door audiologen, KNO-artsen en audiciens bij verschillende frequenties (toonhoogtes) gemeten en uitgedrukt in decibel Hearing Level (dB HL).  


Licht gehoorverlies

16 tot 40 dB. De persoon heeft moeite met het horen en/of verstaan van zachte spraak en ook gefluister. Ook het verstaan van spraak  van grotere afstand of wanneer er gesproken wordt in een rumoerige omgeving, verloopt moeizaam.


Matig gehoorverlies

41-55 dB. De persoon heeft moeite met het horen en/of verstaan van spraak op een normaal luidheidsniveau. Het verstaan op korte afstand gaat ook niet meer makkelijk en ook spraak in een rustige omgeving levert problemen op. Ook telefoneren gaat slecht.


Ernstig gehoorverlies

 56-70 dB. De persoon heeft ook moeite met het verstaan van luide spraak, ook worden waarschuwingssignalen zoals sirenes van een politie- of ziekenauto’s niet meer (goed) gehoord. Telefoneren is erg lastig.


Zeer ernstig gehoorverlies

71-90 dB. Het verstaan van spraak geeft ernstige problemen. Het is nog wel enigszins mogelijk maar daarbij is wel het lipbeeld nodig. De persoon hoort ook hardere geluiden om zich heen niet meer zoals het geluid van een boormachine of de motor van een vrachtwagen. Telefoneren is niet meer mogelijk. 


Doofheid

90-120 dB. Het geluid van spraak alleen is onvoldoende om nog maar iets te verstaan. Ook zijn de meeste omgevingsgeluiden niet meer hoorbaar.  

 

Totale Doofheid

120 dB en meer. Er is sprake van totale doofheid. Er worden alleen nog hele harde geluiden waargenomen (en trillingen)

Neem altijd contact op met uw arts als u zich zorgen maakt over uw gehoor

 

Vind de dichtstbijzijnde kliniek


Vormen van gehoorverlies

Wanneer een deel van het gehoortraject beschadigd raakt, kan geluidsinformatie niet op de juiste wijze worden overgedragen naar de hersenen, dat leidt tot een bepaalde mate van gehoorverlies. We kunnen drie vormen van gehoorverlies onderscheiden: geleidingsverlies, perceptief gehoorverlies en gemengd gehoorverlies.

 • Sensorineural hearing loss

  Perceptief gehoorverlies


  De meestvoorkomende vorm van gehoorverlies wordt veroorzaakt door problemen met het binnenoor of de zenuwbanen. Hoewel de geluidsoverdracht via het uitwendig en middenoor naar het binnenoor normaal kan verlopen, kan de informatie in het binnenoor niet worden omgezet in elektrische signalen die door de hersenen gebruikt kunnen worden. Mensen met deze vorm van gehoorverlies kunnen baat hebben bij een hoortoestel van Oticon of een cochleair implantaat van Oticon Medical. Als u aan één kant doof bent, dan kunt u baat hebben bij het Ponto-systeem van Oticon Medical.

  1. Gehoorzenuw

  2. Binnenoor

 • Conductive hearing loss

  Geleidingsverlies


  Geleidingsverlies wordt veroorzaakt door een blokkade van de geluidsoverdracht via het uitwendige oor of het middenoor. Dit kan zich voordoen als gevolg van aandoeningen zoals chronische middenoorontsteking en otosclerose (verkalking waardoor de beweeglijkheid van de stijgbeugel afneemt), vervormingen van het uitwendige oor of een geperforeerd trommelvlies.
  Geleidingsverlies kan op vele manieren worden behandeld, bijvoorbeeld door het gebruik van een botverankerd hoorsysteem, zoals het Ponto-systeem van Oticon Medical, om zo het middenoor te omzeilen en geluiden via trilling over te dragen naar de cochlea (het slakkenhuis).

  1. Uitwendig oor

  2. Middenoor

 • Mixed hearing loss

  Gemengd gehoorverlies


  Gemengd gehoorverlies is een combinatie van een geleidingsverlies en een perceptief gehoorverlies. Een chronische infectie kan bijvoorbeeld een gemengd gehoorverlies veroorzaken als daardoor het trommelvlies en de gehoorbeentjes beschadigd raken en de cochlea niet meer goed functioneert.

  Mensen met deze vorm van gehoorverlies zouden ook baat kunnen hebben bij het gebruik van een botverankerd hoorsysteem, zoals het Ponto-systeem van Oticon Medical.

  1. Gehoorbeentjes

  2. Trommelvlies

  3. Cochlea (het slakkenhuis)


Welke oplossing past bij u?