CSR

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Global Compact

Bij Oticon Medical gaan wij verder dan de wettelijk minimale verplichtingen ten aanzien van het milieu en maatschappelijke vraagstukken. Als onderdeel van de William Demant Groep, zijn wij aangesloten bij het VN Global Compact Initiative, waarbij de focus ligt op:

  • Mensenrechten
  • Arbeidsrechten
  • Bescherming van het milieu
  • Anti-corruptie 

Wij hebben ook een uitgebreid beleid omtrent bedrijfsethiek geformuleerd. Daarin is onze benadering voor bedrijfsvoering en interactie met onze klanten vastgelegd.

Wij geloven dat hoge ethische standaarden ons een uitstekende partner maakt, ongeacht of u zakenpartner bent, leverancier, klant of patiënt voor één van onze oplossingen.

Lees meer over onze Corporate Sociale Verantwoordelijkheidsintiativen