Kto może odnieść korzyść z implantu ślimakowego?

Implant ślimakowy zalecany jest osobom dorosłym i dzieciom cierpiącym na jedno- lub obustronny odbiorczy ubytek słuchu, które nie są w stanie skutecznie porozumiewać się, używając aparatu słuchowego.

W przypadku niedosłuchu odbiorczego liczba komórek rzęsatych (komórek słuchowych) ucha wewnętrznego jest niewystarczająca lub są one uszkodzone na tyle, że nie mogą zapewnić odpowiedniego słyszenia. Implant ślimakowy omija uszkodzone obszary w ślimaku i pomaga lepiej słyszeć, co wpływa na poprawę jakości życia.

Odpowiedni dla dzieci i dorosłych

W przypadku dzieci, zwłaszcza cierpiących na głuchotę prelingwalną, zaleca się wszczepienie implantu ślimakowego na wczesnym etapie życia, w wieku około 12-18 miesięcy, ponieważ słyszenie odgrywa ogromną rolę w rozwoju mowy. Wczesna implantacja daje dzieciom również największe szanse korzystania z powszechnego publicznego systemu kształcenia i uczęszczania do szkoły. 

U dorosłych nie ma górnej granicy wieku, do której można wszczepiać implant ślimakowy, chociaż w przypadku osób starszych istotna jest wstępna ocena psychopoznawcza. Dla tych kandydatów główną korzyścią z implantu ślimakowego jest możliwość zachowania niezależności i podtrzymania kontaktów towarzyskich, społecznych.

Jednostronny lub obustronny ubytek słuchu

Implant ślimakowy można wszczepić osobom mającym ubytek słuchu w jednym uchu (jednostronny) lub w obojgu uszach (obustronny). W przypadku obustronnego ubytku słuchu implanty w obojgu uszach poprawiają zdolność lokalizowania dźwięku, pomagają rozumieć mowę w hałaśliwym otoczeniu i umożliwiają stereofoniczny odbiór dźwięku. Mimo że podczas jednego zabiegu mogą zostać wszczepione dwa implanty, to większość obustronnych implantacji odbywa się podczas dwóch sesji. Często wszczepienie drugiego implantu przeprowadza się kilka miesięcy, a nawet lat po pierwszej implantacji. Pacjenci z jednym implantem mogą być kandydatami do implantacji obustronnej – ocenia to ośrodek implantacji.* 

Rozwiązanie nie dla każdego

W niektórych przypadkach specjaliści w ośrodku implantacji mogą stwierdzić, że wszczepienie implantu ślimakowego nie przyniesie korzyści. Oprócz przeciwwskazań medycznych, wszczepienie implantu ślimakowego może być niewskazane, jeżeli:  

• aparaty słuchowe zapewniają rozumienie mowy w wystarczającym stopniu, 
• nerw słuchowy jest uszkodzony w zbyt dużym stopniu bądź u pacjenta brak jest prawidłowo wykształconego ślimaka – w takich sytuacjach można zasugerować inne rozwiązanie, takie jak implant pniowy, czyli implant słuchowy wszczepiony do pnia mózgu,
• stan Twojego zdrowia nie pozwala na operację,
• Twoja motywacja lub wsparcie rodziny są uznane za niewystarczające.  

*Pamiętaj, że implantacja obustronna nie we wszystkich krajach jest refundowana. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ośrodkiem wszczepiającym implanty ślimakowe w Twoim kraju.

Skontaktuj się z kliniką, aby uzyskać szczegółowe informacje