CSR

Odpowiedzialność społeczna

Global Compact

W Oticon Medical wykraczamy poza obowiązki, które nakłada na nas prawo, w zakresie wyzwań społecznych i środowiskowych. Jako członek grupy William Demant przystąpiliśmy do inicjatywy UN Global Compact, skupiając się na:

  • prawach człowieka,
  • prawach pracowniczych,
  • ochronie środowiska,
  • przeciwdziałaniu korupcji.

Sformułowaliśmy również obszerną politykę etyki biznesowej określającą nasze podejście do prowadzenia działalności i interakcji z naszymi klientami. Natomiast dla naszych dostawców przyjęliśmy szczegółowy Kodeks postępowania. 

Uważamy, że wysokie normy etyczne czynią nas doskonałym partnerem do współpracy bez względu na to, czy jesteś partnerem biznesowym, dostawcą, klientem czy pacjentem poszukującym jednego z naszych rozwiązań. 

Przeczytaj więcej o inicjatywach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu