Ponto może ominąć elementy odpowiedzialne za ubytek słuchu w przewodzie słuchowym lub uchu środkowym

Jeśli ubytek słuchu jest spowodowany problemami w uchu zewnętrznym lub środkowym, możliwe jest, że odniesiesz korzyści z używania systemu implantu słuchowego zakotwiczonego w kości takiego jak Ponto. Konstrukcja systemu Ponto pozwala ominąć elementy odpowiedzialne za ubytek słuchu w przewodzie słuchowym i uchu środkowym. System Ponto może zaoferować Ci wyraźniejszy dźwięk i bardziej naturalny odbiór dźwięku.

Korzyści z używania systemu opartego na przewodnictwie kostnym mogą odnieść osoby mające jeden z trzech głównych rodzajów ubytków słuchu: przewodzeniowy, odbiorczy lub mieszany, czyli przewodzeniowo-odbiorczy.

 

1. Przewodzeniowy ubytek słuchu
Występuje, kiedy przeszkoda w uchu zewnętrznym i/lub środkowym uniemożliwia przedostawanie się dźwięku do ucha wewnętrznego.

System Ponto, przesyłając dźwięk przez kość czaszki wprost do ucha wewnętrznego, pozwala ominąć elementy odpowiedzialne za ubytek słuchu w przewodzie słuchowym lub uchu środkowym.

 

2. Mieszany ubytek słuchu
Jest połączeniem ubytku przewodzeniowego i odbiorczego.

W przypadku tego niedosłuchu system Ponto omija przeszkody w przewodzie słuchowym lub uchu środkowym i koncentruje się na kompensowaniu odbiorczego ubytku słuchu.

 

3. Odbiorczy ubytek słuchu
Pojawia się, kiedy występują problemy w uchu wewnętrznym (ślimaku) lub nerwie słuchowym, co może być spowodowane np. ekspozycją na głośne dźwięki, procesem starzenia się lub dziedzicznym ubytkiem słuchu.

System Ponto może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku głuchoty jednostronnej (w jednym uchu). Dowiedz się więcej o głuchocie jednostronnej [link to level 3 single-sided deafness page]

Jednak przy odbiorczym ubytku słuchu system implantów słuchowych zakotwiczonych w kości często nie jest najlepszym rozwiązaniem, poza przypadkami egzemy przewodu słuchowego, kiedy niemożliwe jest noszenie aparatu słuchowego.

types of hearing loss

1. Ucho zewnętrzne

2. Ucho środkowe

3. Ucho wewnętrzne

4. Nerw słuchowy

5. Ślimak

6. Błona bębenkowa

Deformacja ucha zewnętrznego

Częstą przyczyną przewodzeniowego lub mieszanego ubytku słuchu jest atrezja, czyli zniekształcenie ucha zewnętrznego, polegające na znacznym zwężeniu lub całkowitym zarośnięciu przewodu słuchowego. Atrezji towarzyszy czasami mikrocja, czyli nieprawidłowy rozwój ucha zewnętrznego.
Oticon Medical pomaga Ear Community, grupie wsparcia dla osób urodzonych z mikrocją i/lub atrezją oraz innymi chorobami związanymi z ubytkiem słuchu.

Zapalenia, podrażnienia i wycieki z uszu

Czasami przewodzeniowy ubytek słuchu może być spowodowany przewlekłym zapaleniem ucha. W takim przypadku aparaty słuchowe mogą pogorszyć sytuację, ponieważ fizycznie blokują przewód słuchowy, co zwiększa ryzyko podrażnień i nawrotów zapaleń. System implantów słuchowych zakotwiczonych w kości Ponto pozwala uniknąć takich problemów, ponieważ przewód słuchowy zawsze pozostaje otwarty.

Dowiedz się, w jaki sposób system Ponto może pomóc w przezwyciężeniu ubytku słuchu