Training en revalidatie

Het kost tijd om aan het horen via de soundprocessor te wennen en het vraagt om logopedie om uw hersenen te trainen. Afhankelijk van het type gehoorverlies dat u heeft, uw leeftijd en uw motivatie kan logopedie enkele maanden tot enkele jaren nodig zijn. Gemiddeld heeft een volwassene een zestal maanden nodig om met het cochleaire implantaat te horen.

Het cochleaire implantaat kan nooit het natuurlijke gehoor herstellen. Maar u mag er wel van verwachten dat u de geluiden om u heen hoort, zodat u actief kunt deelnemen aan gesprekken, sociale situaties en het dagelijkse leven. Veel ervaringsdeskundigen praten over het ervaren van meer onafhankelijkheid en veiligheid door het dragen van een cochleair implantaat.

 

Revalidatiehulpmiddelen

Angelsound - een interactief hoortrainingsprogramma waarmee u zelfstandig uw hoorrevalidatie thuis kunt doen en de evolutie kunt opvolgen via een functionele hoortest.

Librivox - gratis audioboeken uit de openbare bibliotheek. Luisteren naar audioboeken is goed voor het ontwikkelen van luistervaardigheden met uw cochleaire implantaat

American Cochlear Implant Alliance - Een blog die alle aspecten van revalidatie voor volwassenen omvat en aangeeft hoe je dit ook makkelijk van thuis kunt doen