Wie kan er baat hebben met een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat wordt aanbevolen voor volwassenen en kinderen met eenzijdig of bilateraal perceptief gehoorverlies die niet in staat zijn om met een hoortoestel effectief te communiceren.

Als u leidt aan cochleair of perceptief gehoorverlies zijn de zintuigelijke cellen van het binnenoor (de haarcellen) ofwel te beschadigd of ontoereikend om goed horen mogelijk te maken. Een cochleair implantaatsysteem omzeilt deze problemen in de cochlea en helpt u om uw gehoor en uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Geschikt voor kinderen en volwassenen

Voor kinderen, met name voor dove kinderen met een prelinguaal gehoorverlies, wordt vroegtijdige cochleaire implantatie rond de leeftijd van 12-18 maanden aangeraden omdat horen een belangrijke rol speelt bij de taalontwikkeling. Vroegtijdige implantatie geeft kinderen bovendien de beste kansen bij het naar school gaan en bij het volgen van het gewone onderwijs. 

Voor volwassenen is er geen maximale leeftijd voor cochleaire implantatie, hoewel voor ouderen een voorafgaand psycho-cognitieve evaluatie essentieel is. Voor deze kandidaten is het belangrijkste voordeel van cochleaire implantatie het behoud van zelfstandigheid en sociale interactie.

Eenzijdig of bilateraal

Cochleaire implantatie kan worden toegepast als u leidt aan gehoorverlies in één oor (eenzijdig) of in beide oren (bilateraal). In geval van bilateraal gehoorverlies zorgt het hebben van implantaten in beide oren voor een verbetering van het vermogen om geluiden te lokaliseren, een verbetering van de spraakverstaanbaarheid in rumoerige omgevingen en maakt het stereo-perceptie van geluid mogelijk. Hoewel het mogelijk is om tijdens één operatie twee implantaten te plaatsen, worden hier meestal twee operaties voor gepland. Vaak vindt de tweede implantatie maanden of zelfs jaren na de eerste implantatie plaats. Patiënten met één implantaat kunnen voor bilaterale implantatie in aanmerking komen, afhankelijk van de evaluatie door het implantatiecentrum.* 

Geen oplossing voor iedereen

In bepaalde gevallen kan het implantatiecentrum besluiten dat een cochleaire implantatie niet geschikt is. Naast de medische indicaties voor cochleaire implantatie, kunnen de volgende zaken deze oplossing uitsluiten: 

• als conventionele hoortoestellen als voldoende worden beschouwd voor de spraakverstaanbaarheid 
• als de gehoorzenuw te erg beschadigd is of niet aanwezig is, of als het slakkenhuis verbeend is of niet de hoofdoorzaak is van het gehoorverlies, kunnen andere oplossingen worden voorgesteld, zoals een hersenstamimplantaat
• als uw gezondheid niet toestaat dat u een operatieve ingreep ondergaat
• als uw motivatie of de ondersteuning van uw familie als ontoereikend wordt beschouwd. 

*Houd er rekening mee dat bilaterale implantatie niet in alle landen wordt vergoed. Neem voor verdere details contact op met een centrum voor cochleaire implantatie in uw eigen land.

Neem voor meer informatie contact op met de kliniek