Het belang van revalidatie

Om de beste resultaten met uw soundprocessor te bereiken, is hoortraining zeer belangrijk. De duur hiervan is afhankelijk van de vorm van uw gehoorverlies, uw leeftijd en uw motivatie. Tijdens deze periode is aanvullende ondersteuning beschikbaar in de vorm van hulpmiddelen en spelletjes die u kunnen helpen om te leren horen.

Voor een volwassene met een postlinguaal gehoorverlies duurt de revalidatie gemiddeld zes maanden tot een jaar. Soms is nog meer hoortraining nodig, vooral wanneer u langere tijd niet hebt kunnen horen.

Kinderen met een postlinguaal gehoorverlies (bijvoorbeeld als gevolg van meningitis) die kort na het ontstaan van het gehoorverlies een implantaat hebben gekregen, bereiken vaak snel resultaat. Bij kinderen met een prelinguaal gehoorverlies die het implantaat op jonge leeftijd krijgen, kan het vele jaren duren voordat zij de taalvaardigheden beheersen en spraak kunnen verstaan. Oudere kinderen die gedurende vele jaren een prelinguaal gehoorverlies hebben gehad, hebben over het algemeen meer zelfvertrouwen en kunnen spraak sneller begrijpen als zij logopedie volgen. Maar ook dan kan het nog jaren duren en zullen zij in sommige situaties nog steeds moeten liplezen.

 

Neem contact op met kliniek voor meer informatie over revalidatie