Bir koklear implant’tan ne beklenmelidir

Dünyanın her tarafındaki binlerce yetişkin ve çocuk gündelik hayatlarında koklear implantlara güvenmekteler. 30 seneden fazla süredir, bu çözüm gözle görünür gelişme gösterdi ve günümüzün kullanıcıları bir daha asla işitemeyeceklerini düşündükleri sesleri işittiklerini ifade etmektedirler.

Koklear implantlar mükemmel ve doğal işitmeyi geri getirdiğini iddia edemez. Bunu sadece doğal kulak başarabilir. Bunun yerine işitme kaybı yaşayan insanlara seslerin dünyasını açmaktadırlar. Koklear implantlar ilk uygulandıkları dönemde, sadece seslerin algılanmasına izin veriyorlardı. Günümüzde, sinyalin ses kalitesindeki gelişmeler sayesinde kullanıcılar farklı işitme ortamlarında konuşmaları algılamakta, müziğin tadını çıkarabilmekte ve geniş bir skaladaki sesleri duyabilmektedir. 

Gündelik hayatta koklear implantlar: 
•  Özgür hareket etmeyi arttırır 
•  Konuşmaların daha iyi algılanmasını sağlar 
•  Telefonda konuşabilmenizi sağlar 

Koklear implantasyonu aklından geçiren herkes bilmelidir ki en iyi sonuçlar sabır, motivasyon ve ayrıca uyum ve rehabilitasyon uygulamalarına katılım sağlayarak alınmaktadır.

Çocuklar ve koklear implantlar

Koklear implant ile, çocuklar konuşma becerilerini geliştirebilir, okula katılmak ve eğitim sisteminde ilerlemek için gereken özgüveni ve bağımsızlığı kazanabilir.

Koklear implantın başarılı olması işitme kaybının sebebi ve süresi ve psikolojik sonuçları gibi bir takım faktörlere bağlıdır. Buna ek olarak, koklear implant sahibi çocuklar bu yeni işitme şekline adapte olmak, konuşma ve dil becerilerini geliştirebilmek için ailelerinin ve çevrelerinin desteğine ve özverisine ihtiyaç duyarlar.

Koklear implantasyon ile başarıyı yakalamak

Koklear implantlar işitmeyi sağlasa da asla doğal işitmeyi sağlamayacağının bilincinde olunmalıdır. Bu gerçeğin farkında olarak ve koklear implant ile hayatın nasıl olacağına dair gerçekçi beklentilerle daha büyük başarı elde edilebilir.

Koklear implantasyon her zaman dikkatli değerlendirmeyi gerektirir. Başka koklear implant kullanıcılarıyla iletişim kurmak potansiyel koklear implant adaylarına faydalı bilgiler sunmaktadır.

Broşürü indirin