Adım adım, koklear implantasyon

The cochlear implantation centre

1. Koklear implantasyon merkezi

Eğer KBB uzmanı sizi koklear implantasyon için uygun bir aday olarak görürse, bir koklear implantasyon merkezine yönlendirileceksiniz. Burada multi-disiplinli tıbbi ekip bir takım testler ve değerlendirmelerden oluşan operasyon öncesi tespit gerçekleştirir. 
İmplantasyon ekibi normal şartlarda cerrahlar, KBB, uzmanlar, odyologlar, konuşma terapistleri ve psikologlardan oluşur. Söz konusu ekip, işitmenizi, genel sağlığınızı, konuşma becerinizi test eder; bu operasyon için motivasyonunuzu ve operasyondan beklentilerinizi değerlendirir.

Implant surgery

2. İmplant ameliyatı

Eğer uygun görüldüyseniz, implant sisteminin iç kısmının takılması için ameliyat edilirsiniz. Cerrahi prosedür iki saat civarı sürer ve genel anestezi ile gerçekleştirilir. Cerrah, koklear implantı cilt altına yerleştirmek için kulak arkasına bir kesik açar. Daha sonra implant alıcısı takılır ve elektrot dizini dikkatlice koklea’ya yerleştirilir. Ameliyat tamamlanmadan, implantın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Recovery

3. İyileşme süreci

Ameliyat sonrası, iyileşme üç ila beş hafta arası sürer. Bu sürecin sonunda, kulağınızın arkasında küçük bir yara izi olacaktır. Bu normal olarak saçla örtülür. Bu süreçte, normal aktivitelerde yer alabilirsiniz fakat sistemin dış parçası bağlanana kadar duymanız mümkün olmayacaktır.

4. Ses işlemcisinin bağlanması

Sesleri işitebilmek için, ses işlemcisinin bağlanması gerekmektedir. Bu iyileşme sürecinden sonra yapılır. Odyolog, bunun için ayarlanmış ayarlama yazılımını kullanarak ses işlemcisini işitme gereksinimlerinize uyarlar ve her elektrodun ayarları size işitme rahatlığı ve netliği sağlamak için düzenlenir. Bu süreç her birey için değişebilir fakat beyninizin bu yeni işitme sistemine alışmasının zaman alacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Ongoing fittngs

5. Devam eden ayarlamalar

Ses işlemcinizden en iyi sonucu almak için, ayarlama seanslarında, konuşma terapilerinde ve rehabilitasyon programlarında vakit geçirmeniz gerekecektir. Çocuklar bu süreçte ailelerinden ve çevrelerinden desteğe ihtiyaç duyarlar. Ses işlemcisi ayarları stabil olarak kabul edilir hale geldiğinde, yıllık kontrol ses işlemcisinin ince ayarları için yeterli olacaktır.