CSR

Sosyal sorumluluk

Global Compact

Oticon Medical'de, sosyal ve çevresel zorluklarla ilgili olarak bize yasaların getirdiği yükümlülüklerin ötesine geçiyoruz. William Demant ailesinin bir parçası olarak, BM Küresel Etki’ye katıldık ve girişim alanları şunlara odaklanmaktadır:

  • İnsan hakları
  • İşçi hakları
  • Çevre koruması
  • Yolsuzluk karşıtı

Bununla birlikte, işimizi yürütme ve müşterilerimizle etkileşim kurma yaklaşımımızı özetleyen kapsamlı bir iş ahlakı politikası oluşturduk. Tüm tedarikçilerimiz için kapsamlı bir Mesleki Ahlak Kuralları'nı yürürlüğe soktuk. 

İster iş ortağı ister tedarikçi ister müşteri veya çözümlerimizden biri için bir hasta olun, yüksek etik standartlar koymanın bizi ortak olunacak iyi bir partner yaptığına inanıyoruz. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk hakkında daha fazla bilgi alın