Uluslararası feragatname

Lütfen aşağıdaki feragatnameyi dikkatlice okuyun.

İşbu web sitesini kullanarak, bu kullanım şartlarına bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz. Eğer bu şartlara bağlı olmak istemiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayın. Teşekkür ederiz.

 

A. Kullanıcı ve Oticon Medical arasındaki sözleşme

1. "Oticon Medical" şu demektir:
Kemiğe İmplante İşitme Sistemleri için: Bir limited şirket olan Oticon Medical AB, 556741-3132 no.lu kayıt numarasıyla, Datavägen 37B, 436 32 Askim, İsveç veya Oticon Medical AB tarafından kontrol edilen veya Oticon Medical AB'ye bağlı herhangi bir şirket veya başka bir kuruluşun adresine kayıtlıdır.

Koklear İmplantlar için: Bir limited şirket olan Neurelec SAS, Antibes ticaret siciline 487 829 574 RCS ANTIBES numarası ile kayıtlıdır ve 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Fransa'da veya Neurelec SAS tarafından kontrol edilen veya Neurelec SAS’ye bağlı herhangi bir şirket veya başka bir kuruluşta kayıtlı adrese sahiptir.

2. Oticon Medical yalnızca, bu Kullanım Şartlarında yer alan tüm şartları, koşulları ve bildirimleri kabul ediyorsanız, işbu Web sitesine erişmenizi sağlar. İşbu Web sitesini kullanarak, bu kullanım şartlarını, koşullarını ve bildirimlerini kabul etmiş olursunuz.

3. Bu Kullanım Şartlarında belirtildiği şekliyle, "işbu Web sitesi" terimi www.oticonmedical.com adresindeki ana sayfamızı ve (1) sahip olduğumuz, (2) doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiğimiz ve (3) doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olduğumuz diğer tüm web sayfalarını içerir. "İşbu Web sitesi" terimi aynı zamanda,ilan panosu ve sohbet odası gibi tüm Web sitesi ürün ve hizmetlerini de içerir. "İçerik", işbu Web sitesinin bir parçası olan herhangi bir web sayfasının tüm metin, grafik veya diğer multimedya malzemeleridir.

 

B. Kullanıcı bilgisi

1. İşbu Web sitesinin belirli alanlarını kullanabilmeniz için, kayıt yaptırmanızı, kullanıcı veya üye adı oluşturmanızı, şifre oluşturmanızı veya e-posta adresinizle veya seçtiğiniz kullanıcı ya da üye adıyla giriş yapmanızı talep edebiliriz. İşbu Web sitesinin herhangi bir bölümünde kullanımınızın veya katılımınızın, kayıt olmanızı, bir kullanıcı veya üye adı oluşturmanızı, bir şifre oluşturmanızı veya e-posta adresinizle oturum açmanızı gerektiği durumda, şunları kabul etmiş sayılırsınız:

a) (i) O kişinin kimliğine bürünme amacıyla başka bir kişinin bir kullanıcı veya üye adını veya e-posta adresini seçemez veya kullanamazsınız; (ii) izinsiz olarak, sizden başka birine ait olan veya sizden başka bir kişinin haklarına tabi olan bir kullanıcı veya üye adı veya e-posta adresi kullanamazsınız; (iii) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden bir kullanıcı veya üye adı kullanamazsınız; veya (iv) Oticon Medical'in kendi takdirine bağlı olarak, saldırgan gördüğü bir kullanıcı veya üye adı kullanamazsınız; ve
(b) Şifrenizin gizliliğini korumak için gerekli her türlü işlemi yapmalısınız.

 

C. Sözleşme devredilemez

1. İşbu Web sitesini ve Oticon Medical tarafından sunulan herhangi bir diğer ürünü veya hizmeti kullanma hakkının size özel olduğunu ve Oticon Medical’in açık yazılı onayı olmadan, herhangi bir kişi veya tüzel kişiye devir, alt lisans veya başka herhangi bir yöntemle aktarılamayacağını kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Şartları uyarınca haklarınızı Oticon Medical'in açık yazılı onayı olmaksızın devretme girişimi geçersizdir ve bu Kullanım Şartları’nın ihlali anlamına gelir. Oticon Medical, bu Kullanım Şartları kapsamındaki haklarını sizin rızanız olmadan devredemez veya aktaramaz.

 

D. İlan panoları, sohbet odaları ve diğer iletişim forumlarının kullanımı

1. İşbu Web sitesi, ilan panoları, sohbet odaları veya diğer mesajlaşma ya da iletişim araçlarını içerebilir. İşbu Web sitesinde, üzerinde veya aracılığıyla yapılan herhangi bir forumda gönderdiğiniz herhangi bir bilgiden yalnızca siz sorumlusunuz. İşbu Web sitesi, sadece yasal amaçlar için kullanılacaktır. İşbu Web sitesinde başkalarının haklarına herhangi bir şekilde tecavüz eden veya ihlal eden, yasalara aykırı, tehditkar, küfürlü, iftira niteliğinde, mahremiyet veya tanıtım haklarını ihlal eden, kaba, müstehcen, küfürlü, ahlaksız, uygunsuz, bize olumsuz yansıyacak veya başka bir şekilde sakıncalı, hukuki sorumluluğa yol açan veya herhangi bir yasayı ihlal eden veya cezai bir suç teşkil edecek davranışları teşvik eden hiçbir materyal yayınlanamaz. İşbu Web sitesi, diğer kişileri Oticon Medical ile rekabet edecek hizmet kullanıcıları haline getirmek için kullanılamaz. İşbu Web sitesi üzerinde veya aracılığıyla yapılan reklam veya ticari teşvik yalnızca, işbu Web sitesi üzerindeki reklam ve ticari teşvik hususunda Oticon Medical tarafından belirlenen şartlar ve koşullara uygun olarak Oticon Medical’in açık ön onayıyla yayınlanabilir. Oticon Medical’e, işbu Web sitesi üzerinde veya aracılığıyla yayınlanan bir mesajın başkalarının yasal haklarını veya mesajların gönderilmesi için belirtilen kuralları ihlal ettiği bildirilmesi halinde, Oticon Medical bu mesajı kaldırma hakkına sahiptir. Böyle bir gönderi, Kullanım Şartları’nın ihlali anlamı da gelir.

2. İşbu Web sitesi üzerinde telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı ile korunan herhangi bir materyali, telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı sahibinin izni olmaksızın yükleyemez, yayınlayamaz veya başka şekilde kullanamazsınız. Herhangi bir materyalin telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı ile korunmadığına karar verme yükümlülüğü size aittir. Telif haklarının, ticari markaların, mülkiyet haklarının veya herhangi bir yükleme, yayınlama veya gönderiminden kaynaklanan diğer zararların ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

3. İşbu Web sitesine virüs, bozuk dosya veya başka bir kişinin bilgisayarlarının, yazılımlarının, web sitelerinin veya ağın çalışmasına zarar verebilecek diğer benzeri yazılım veya programları içeren dosyaları yüklememeyi kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan gönderilen dosyaların, başka bir kişinin bilgisayarının, yazılımının, web sitelerinin veya ağın çalışmasına zarar vermesiyle ilgili iddialardan doğan hasarlardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

4. İşbu Web sitesi tarafından açıkça belirtilmedikçe, forumların kamuya açık olduğunu ve özel iletişim olmadığını kabul etmektesiniz. Oticon Medical, bu Kullanım Şartlarına ve Oticon Medical tarafından belirlenen diğer işletme esaslarına uyulup uyulmadığını belirlemek için forum içeriğini izleme hakkına sahiptir, ancak yükümlülüğü taşımamaktadır. Ayrıca, diğer kullanıcılar tarafından yapılan sohbetler, gönderiler, konferanslar ve diğer iletişimin Oticon Medical’in onayından geçmediğini de kabul edersiniz. Oticon Medical, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Web sitesi üzerinde veya aracılığıyla yayınlanan materyalleri düzenleme, postalamayı reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Yukarıda belirtilenlerle sınırlanmaksızın, Oticon Medical tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kullanıcılar tarafından işbu Web sitesi üzerinde veya aracılığıyla yayınlanan, Kullanım Şartlarını ihlal edici, sakıncalı veya geçersiz bulduğu materyal veya içerikleri, ilan panosu gönderileri sınırlaması olmaksızın kaldırma hakkına sahiptir. Ayrıca, Oticon Medical kendi takdirine bağlı olarak , sizin veya başka bir kişinin işbu Web sitesine veya herhangi bir kısmına haber vermeksizin erişim hakkını reddetme hakkını saklı tutar.

 

E. Garanti koşulları ve sorumluluk sınırlandırılması

1. Risk size aittir. İşbu Web sitesinin kullanımında riskin size ait olduğunu kabul edersiniz. Oticon Medical, bu sitenin kullanımından veya işbu Web sitesi aracılığıyla sunulan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriğinden elde edilen sonuçlarla ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

2. Garanti koşulları İşbu Web sitesinin içerikleri Oticon Medical tarafından bir hizmet olarak sunulmaktadır. İşbu Web sitesinin içerdiği bilgiler, genel olarak işitme kaybı sorunları veya sizin veya herhangi bir başka bireyin durumuyla ilgili olmayabilir. İşbu Web sitesinde sunulan tüm içerikler sadece işitme kaybı sorunlarına ilişkin genel bilgilerdir ve yalnızca sizin ve işitme bakımınız veya diğer profesyonel sağlık hizmetleri sağlayıcısı arasındaki iletişimi kolaylaştırmak içindir. İşbu Web sitesinde yer alan içerikler, belirli bir sorun veya durumun teşhisi koyma veya uygun tedavinin özel bir tavsiyesini verme amacı gütmez ve sağlamaz. İşbu web sitesinde verilen içerikler profesyonel işitme tedavisi veya başka bir tedavi arayışının yerine kullanılmamalıdır. İşitme kaybı durumunuz, tedaviniz, bakımınız veya teşhisi hakkında sahip olabileceğiniz tüm özel sorular kendi profesyonel işitme uzmanınıza veya diğer sağlık hizmetinizi karşılayan profesyonele yöneltilmelidir. Oticon Medical, işbu Web sitesinde yer alan bilgilerin kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan ölümler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel yaralanmadan sorumlu değildir.
Aksi açık ve net bir şekilde belirtilmedikçe, Oticon Medical, işbu Web sitesinde listelenmiş veya bu siteye bağlı olan herhangi bir işitme bakım merkezi veya hizmet sağlayıcısı dahil olmak üzere, işbu Web sitesinde listelenmiş veya bu siteye bağlı olan herhangi bir üçüncü tarafça sunulan veya sağlanan herhangi bir hizmetle ilgili herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde onaylamaz, işletmez, denetlemez veya sorumluluk üstlenmez.

İşbu Web sitesi, üçüncü taraflar ve kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler içerebilir. Oticon Medical, bu gibi herhangi bir içeriğin veya tüm içeriklerin dağıtımcısıdır ve yayıncısı değildir. Oticon Medical, bu tür içerikler üzerinde bir halk kütüphanesi veya gazete bayiinden daha fazla editoryal kontrole sahip değildir. Üçüncü taraflarca (işitme bakım merkezleri ve diğer profesyonel işitme cihazı servis sağlayıcıları ve diğer tüccarlar ve lisans verenler dahil) ifade edilen veya sunulan herhangi bir görüş, tavsiye, beyan, hizmet, teklif veya diğer bilgiler, Oticon Medical’e değil, o tür içeriklerin ilgili yazarları ve dağıtıcılarına aittir. Oticon Medical, işbu Web sitesi Oticon Medical tarafından yayınlanan bilgilerin eksiksizliği, doğruluğu, geçerliliği veya güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermemektedir.

İşbu Web sitesinin kullanımı esnasında, Oticon Medical'in kontrolü ve yargısının ötesinde bir ortam üzerinden bilgi aktarılacaktır. Dolayısıyla, Oticon Medical, işbu Web sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak iletilen herhangi bir verinin veya diğer bilgilerin gecikmesi, başarısızlığı, kesintiye uğraması veya bozulmasından sorumlu değildir. Oticon Medical, hizmetlerin veya içeriklerin kullanımından elde edilen sonuçlara ilişkin olarak, işbu Web sitesi tarafından veya işbu Web sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin veya içeriklerin kesintisiz olacağını garanti etmemektedir. Hizmetler ve içerikler "olduğu gibi" esasına göre dağıtılmaktadır ve Oticon Medical, herhangi bir sınırlama olmaksızın, mülkiyet veya ihlalde bulunmama veya belirli bir amaca uygunluk veya pazarlanabilirlik garantileri de dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir şekilde garanti vermez.
İşbu Web sitesini kullanarak, işbu Web sitesinin kullanımının riskinin size ait olduğunu, sınırlama olmaksızın, işbu Web sitesinin kullanımındaki bağlantıda kullandığınız herhangi bir ekipmanın tüm gerekli servis ve onarımlarına ile ilişkin tüm masrafların sorumluluğu dahil olmak üzere işbu Web sitesinin kullanımındaki tüm riskleri üstlendiğinizi kabul etmiş olursunuz.

3. Hasarların reddi Oticon Medical, (1) bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün ihlalinden, (2) işbu Web sitesini kullanma yetersizliğinden, (3) Oticon Medical tarafından verilen herhangi bir garantinin ihlalinden, (4) bu Kullanım Şartlarının belirttiği koşullara uymamaktan doğan şerefiye kaybı, kar kaybı veya kayıp veya kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan özel, teminat, doğrudan, dolaylı, emsal, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Oticon Medical'in yükümlülükleri üzerindeki bu sınırlama, bu tür bir yükümlülüğün sözleşmeyi, tazminat yükümlülüğü, kusursuz sorumluluğu veya başka bir şekilde ihlal edilip edilmediğine bakılmaksızın ve Oticon Medical'in daha önce bu tür zararların oluşması konusunda haberdar edilmiş olsa bile, tam olarak geçerli olacaktır. Bu bölümün hükümlerinin işbu Web sitesinde ve forumlardaki tüm içeriklere uygulanacağını kabul etmiş sayılırsınız. Oticon Medical'in doğrudan veya dolaylı olarak bu kullanım şartlarına bağlı olarak size olan toplam yükümlülüğü, işbu Web sitesi için veya işbu Web sitesinden yapılacak kullanımdan dolayı Oticon Medical'e sizin tarafınızdan ödenen paraya eşit bir tutarı geçemez.

4. Bağlantılı web siteleri Oticon Medical, işbu Web sitesi aracılığıyla üçüncü bir tarafça sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti onaylamaz, garanti etmez veya güvence vermez ve sizin ve herhangi bir üçüncü taraf veya ürün veya hizmet sağlayıcısı arasındaki işlemi denetlemek için taraf olmayacaktır.

 

F. Tazmin etmek

1. Oticon Medical'i,işbu Web sitesini kullanmanızdan veya bu Kullanım Şartlarını ihlal etmenizden veya telif hakkı, mülkiyet ve gizlilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların haklarından kaynaklanan herhangi bir tazminat, hasar, zorunluluk, kayıp, yükümlülük, maliyet veya borç ve masraflardan (avukat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve bunlara karşı zarar görmemesini sağlamayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. İşbu tazmin etme ve zarar görmemesini sağlama yükümlülüğü bu Kullanım Şartlarının ve işbu Web sitesi kullanımınızın geçerliliğini koruyacaktır. Oticon Medical bilerek ve kasıtlı suistimal, kötü niyet, ağır ihmalde bulunmadığı veya geçerli kanunu ihlal etmediği sürece, sağlayabileceği herhangi bir yatırım tavsiyesi hususunda, Oticon Medical, herhangi bir işlem veya ihmale dayanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Bu fıkrada belirtilen hiçbir şey, yürürlükteki zorunlu yasalar kapsamında sahip olabileceğiniz haklardan feragat veya herhangi bir hakkın sınırlandırılması olarak yorumlanamaz.

 

G. Üçüncü taraf siteleri için bağlantılar

1. İşbu Web sitesi, Oticon Medical dışındaki taraflarca işletilen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu linkler sadece referansınız için verilmiştir. Oticon Medical, ne bu harici sitelerin mevcudiyetinden ne de bu tür harici sitelerdeki içerik, reklam, ürünler veya diğer materyallerden sorumludur. Herhangi bir harici bağlantıya ilişkin herhangi bir mesele, ilgili web sitesi operatörüne yönlendirilmelidir.

 

H. Gizlilik

Gizlilik Bildirimi

 

I. Telif hakkı ve kullanım sınırlandırmaları

1. İşbu Web sitesi aracılığıyla Oticon Medical tarafından sağlanan içerik Oticon Medical ve/veya Oticon Medicals lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve telif hakları ve diğer geçerli yasalar ile korunmaktadır. Oticon Medical’in tüm hakları saklıdır. İşbu Web Sitesi aracılığıyla alınan bilgiler, yalnızca aşağıdaki telif hakkı bildirimini eklediyseniz, kişisel, ticari olmayan kullanımınız için görüntülenebilir, yeniden biçimlendirilebilir ve yazdırılabilir: "Telif hakkı 2010 Oticon Medical AB. Tüm hakları saklıdır. "ve İçerik'te yer alan diğer telif hakkı ve mülkiyet hakları bildirimleri. Oticon Medical’in açık yazılı ön onayı olmadan, kimseye veya bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı şirket veya kuruluşlar da dahil olmak üzere, işbu Web Sitesi aracılığıyla alınan bilgileri çoğaltamaz, aktaramaz, dağıtamaz, yayamaz, satamaz, yayınlayamaz, yayımlayamaz veya dolaştıramazsınız.

2. Bu Kullanım Şartları tarafından açıkça izin verilmeyen İçeriğin kullanımı, bu Kullanım Şartlarının ihlalidir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer yasaları ihlal edebilir. İçerik ve özellikler,Oticon Medical'ın editoryal takdir yetkisiyle haber verilmeksizin değiştirilebilir veya feshedilebilir. Oticon Medical ve lisans verenlerinin burada açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklıdır.

3. Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir şartını ihlal ederseniz, İçeriği kullanma izniniz otomatik olarak sona erer ve İçeriğin herhangi bir bölümünden yaptığınız tüm kopyaları derhal imha etmeniz gerekir.

4. Telifsiz, ebedi, değiştirilemez, münhasır olmayan, dünya çapındaki lisansı, işbu Web sitesi üzerinde veya aracılığıyla (tamamen veya kısmen) dünya çapında ve/veya şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir form, medya veya teknolojideki diğer çalışmalara dahil eden herhangi bir iletiyi kullanmak, üretmek, değiştirmek,uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, oluşturmak, türetilmiş işler oluşturmak, dağıtmak, gerçekleştirmek, göstermek ve alt lisans vermek için Oticon Medical’e açıkça izin vermiş olursunuz.

 

J. Ticari markalar

1. Bu web sitesinde görünen “Oticon Medical”, “OptiGrip™”, “OptiFit™”, “Ponto™”, “Digisonic®” ve “Saphyr®” ve diğer ticari markalar Oticon Medical Group’a ait veya lisanslı tescilli ticari markalardır. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması yasaktır.

2. Apple, Apple logosu, iPhone ve iPod touch, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir servis markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu, Google LLC.'nin ticari markalarıdır.

3. Velox S™ ve OpenSound Navigator™, Oticon A/S’nin tescilli ticari markalıdır. Tüm hakları saklıdır.

 

 

K. Bağlantılar

1. İşbu Web sitesinden sahip olduğunuz, kontrol ettiğiniz veya kısmen veya tamamen yazdığınız herhangi bir bağlantının oticonmedical.com adresine veya işbu Web sitesinin herhangi bir web sayfasına ait olduğunu kabul edersiniz. Sahip olduğunuz, kontrol ettiğiniz veya kısmen veya tamamen yazdığınız bir web sitesine, eğer o Web sitesi başkalarının haklarına herhangi bir şekilde tecavüz eden veya ihlal eden, yasalara aykırı, tehditkar, küfürlü, iftira niteliğinde, mahremiyet veya tanıtım haklarını ihlal eden, kaba, müstehcen, küfürlü, ahlaksız, uygunsuz, Oticon Medical’e olumsuz yansıyacak veya başka bir şekilde sakıncalı, hukuki sorumluluğa yol açan veya herhangi bir yasayı ihlal eden veya cezai bir suç teşkil edecek davranışları teşvik eden herhangi bir materyal içeriyorsa bağlantı kuramazsınız.

 

L. Geçerli Kanun

1. Bu Kullanım Şartları, bunların yükümlülüğünü yerine getirmesi ve buradan veya oradan dolaylı veya doğrudan yoldan kaynaklanan meseleler, eyaletlerin yasalarla çatışması veya kanun hükmü seçimini göz önüne alınmaksızın, her hususta Danimarka Krallığı’nın kanunlarına göre tahlil edilecek, yorumlanacak, uygulanacak ve geçerli olacaktır.

 

M.Çerezler

1. Lütfen bu web sitesinin çerez içerdiğinin bilincinde olun. Çerezler, sitenin sorunsuz çalışmasını sağlamak ve aylık web trafiğinde istatistiksel veri toplamak için kullanılır. Oticon Medical, çerezleri kişisel veri-toplamak için kullanmaz.
Eğer bilgisayarınıza çerez indirmek istemiyorsanız, tarayıcınızın menüsünden çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak, .çerezleri engellerseniz, Oticon Medical bu web sitelerinin düzgün çalışacağını garanti etmez. Bizlere her zaman info@oticonmedical.com e-posta adresinden ve +46 31 748 61 00 numaralı telefonumuzu arayarak ulaşabilirsiniz.

 

N. Hakların Korunması

1. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklarımız saklıdır.