Child treatment process

Çocuk tedavi süreci

 

Çocuğunuzun koklear implant kullanması kararı hayatınızın pek çok alanını etkileyecektir. Ameliyata karar vermeden önce, çocuğunuz prosedüre uygunluğunu ölçen testlere tabi tutulacaktır. Eğer uygun bulunursa, ameliyat tarihi ayarlanacak, koklear implantların en iyi sonucu alabilmesi için ameliyatın arkasından takip randevuları ve konuşma terapisi seansları belirlenecektir.

 

Operasyon öncesi değerlendirme

İmplantasyon merkezi’nin ekibi çocuğunuzun işitmesini ve ailenin motivasyonunu ölçmek için operasyon öncesi değerlendirme testi gerçekleştirir. Bu durum bazı değerlendirmelerden meydana gelir.


çocuğunuzun genel sağlık durumunu anlamaya yarar. MRI’a ek olarak, Bilgisayarlı Tomografi de ameliyatın fizibilitesini ve implantın hangi kulağa yerleşeceğini kararlaştırmak için gereklidir. Görüntüleme, tıbbi ekibin elektrot dizinini koklea’ya yerleştirmenin mümkün olup olmadığını anlamasına yardımcı olur. Bazı vakalarda, bu değerlendirmeler cerrahların operasyon sırasında karşılaşabilecekleri zorlukları önlemelerine yarar.


Odyolog bir işitme cihazı yardımıyla çeşitli odyolojik değerlendirmeler ve testler gerçekleştirir (tonal ve vokal odyometri) Bunlar, çocuğunuzun işitmesini test eder ve işitme kaybının seviyesini belirlediği gibi işitme cihazının sağladığı kazancı da belirler. Bazen, Odyolog, koklear implant yerine sağlayacağı faydaları gözlemlemek için daha güçlü bir işitme cihazının kullanıldığı bir deneme süreci tavsiye edebilir.

Kulak Burun Boğaz uzmanınız, işitme uzmanınız veya işitme konusunda uzmanlaşmış başka profesyoneller size çocuğunuzun ne tip işitme kaybının olduğunu anlamak için yardımcı olacaklardır. Aynı zamanda çocuğunuzun koklear implant adayı olup olmadığını öğrenmek için en yakın koklear implantasyon merkezine de yönlendirilebilirsiniz. Koklear implantasyon, ailenin çocuğa desteğe ve yardıma hazır olmasını gerektiren uzun ve zorlu bir süreçtir. Eğer bu mümkün değilse, başka bir çözüm düşünülmelidir

 

Cerrahi İşlem

İmplant sisteminin iç kısmını yerleştirmek için cerrahi işlem gereklidir. Cerrah, elektronik devreleri içinde barındıran alıcıyı yerleştirmek için kulağın arkasına küçük bir kesi açar. Daha sonra elektrot dizini dikkatlice koklea’ya yerleştirilir.

İmplant ameliyatı genel anestezi ile gerçekleştirilir ve genelde iki saatten az sürer fakat çoğu zaman birkaç gün hastane yatışı gerektirmektedir. Koklear implantın yerleştirilmesi diğer kulak ameliyatlarıyla aynı riskleri taşımaktadır.

Ses işlemcisi takılıp aktive edilene kadar çocuk işitemeyecektir. Bu genellikle hastaneden ayrılıştan bir ay sonra gerçekleşir. Bu süreç anestezi sonrası toparlanma süreci ve kesi üstü yara yerinin kapanıp yara dokusunun oluşması için gereklidir ve birkaç hafta sürebilir.

 

Ameliyat sonrası takip

İmplant uygulamasının başarılı olması için dış işlemcinin ayarlarının ve ses kalitesinin düzenlenmesine ve algılanan ses bilgisinin kodlanması ve yorumlanması için konuşma terapisine de gerek vardır.


Fitting işlemleri

İlk fitting seansında, odyolog ses işlemcisini getirir ve çalışma prensibini çocuğa ve ebeveynlerine açıklar. Bu konsültasyon, koklea içine yerleştirilmiş her bir elektrodun uyarım seviyesini belirlemeyi içerir. Ses bilgisi algılayışını optimize edebilmek için başka parametreler de ayarlanır.

Ameliyatı takip eden aylarda, ses bilgisi kalitesini adım adım yükseltebilmek için bazı ayarlama seansları gerçekleştirilecektir. Ayarların stabil ve normal olduğu düşünüldüğünde bu seansların arasındaki süre artacaktır.


Konuşma Terapisi

İmplant ameliyatından sonra, çocukların implant tarafından yaratılan sinyallere alışmaları gerekir. Ani işitme kaybı yaşamış çocuklar için dahi, implant tarafından işittikleri, hatırladıkları normal işitmelerinden farklı olacaktır. Beyinin bu yeni uyarıma alışması ve onu yorumlayabilmesi gerekmektedir.

Alışma sürecini kolaylaştırmak için konuşma terapisine katılmak önemlidir. Konuşma terapisinin süresi ve zorluğu, işitme kaybının sebebine ve çocuğun işitme kaybı yaşadığı süreye göre değişir. Doğumdan itibaren işitme kaybı olan çocuklar için veya konuşmayı öğrenmeden işitme kaybı yaşayan çocuklar için daha uzun ve zorlu olabilecektir.

Ses işlemcisi fitting seansları gibi, konuşma terapisi seansları da düzenli ve sık olarak gerçekleştirilecek ancak ilk yıldan sonra seans sayısı azalacaktır. Konuşma terapistinin yapacağı çalışma, çocuğunuzun işitme kaybı türüne göre değişiklik gösterir. Ancak, çeşitli ses kaynaklarını tanımlayarak algılama becerisini geliştirme, dinleme ve konuşmayı öğrenme gibi bazı temel prensiplere dayanır.

Çocuğunuz için Neuro seçmek