BrainHearing

BrainHearing™ -Daha az zahmetle işitmek

Daha iyi işitme beyninizle başlar

Kulak sesleri alır ancak bu sesleri anlamlandırmak ve duyduğunuz her şeye anlam vermek beyninizin sorumluluğudur.

 

BrainHearing™ hakkında


Temel felsefe, beynin bilişsel işlemlerini destekleyen işitilebilirlik ve sinyal işleme sunmaktır. BrainHearing™'in amacı, ister okulda öğreniyor, isterse de işte bir toplantıya katılıyor veya arkadaşlarıyla vakit geçiriyor olsun, dinlemeyi her kullanıcı için kolay hale getirmek.

Beyniniz –, işitmenin en önemli parçası

İşitmeyi düşündüğümüzde otomatik olarak kulaklar aklımıza gelir, halbuki ses aslında beyin tarafından işitilir ve işlenir. İşitme kaybı beyne ek bir zorluk katar ve o da bu durumda aldığı ses sinyallerinin kodunu çözerken daha fazla zorlanır.

BrainHearingª provides audibility and signal processing that support the brain's cognitive processes.

Duyduğunuz gibi

Ses beyninize ulaştığında, beynin sesi anlamlandırmak için gerçekleştirdiği dört temel işlev vardır:

 • Seslerin konumuna göre yönlendirmek
 • Ses kaynaklarını ayırmak
 • Önemli olana odaklanmak
 • Seslerin ne olduğu tanımak ve onları anlamlandırmak

Bunların tümü beyinde aynı anda gerçekleşir. BrainHearing bu bilişsel işlemleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Çocuğunuz en iyisini hak ediyor

Konuşma dili becerilerini geliştirmek için, çocuğunuz konuşma seslerinin mümkün olan en geniş spektrumuna ve mümkün olan en mükemmel, en net ses sinyaline erişmelidir. Ponto™ Sistemi daha net ve daha anlaşılır sese erişim sağlayarak çocuğunuzun daha hızlı öğrenmesine yardımcı olur 1.

Ponto Sistemi™ hakkında daha fazla okuyunDaha iyi işitmenin çok daha ötesinde bir etki

 • Daha hızlı öğrenin1

  1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear (under review).

 • Daha fazlasını hatırlayın2

  2. Lunner, T. et al. (2016). Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Suppl. 1: 145S-154S.

 • Daha az efor3

  3. Bianchi, F. et al. Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone-anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear (under review).

Doğrudan Ses Aktarma, daha az dinleme gayreti anlamına gelir

Kemiğe doğrudan bağlantısı olan Ponto™ Sistemi gibi Direkt Ses Transmisyonu sistemleri, orta ve yüksek arası frekans aralığında ekstra 10-20 dB çıkış sağlayabilir.4 Bu aralık, konuşmayı anlamak için en önemli ses bilgilerini içerir.

Talk to your audiologist

Farkı keşfedin

Ponto™ Sistemi hakkında daha fazla bilgi almak ve farkı kendiniz görmek istiyorsanız, odyologunuza danışın.

Yerel kliniğinizi bulun

 

1. Pittman, A. Çocuklarda kemik iletimli güçlendirme: Perkütan abutment - transkütan yumuşak bant ile stimülasyon karşılaştırması Ear Hear (basında).
2. Lunner, T., Rudner, M., Rosenbom, T., Ågren, J., ve Ng, E.H.N (2016) İşitme Cihazını Uygulamada Konuşmayı Hatırlamayı ve Ekolojik Test Koşulları Altında Sonuç Değerlendirmesini Kullanma. Ear Hear 37 Suppl. 1: 145S-154S.).
3. Bianchi, F., Wendt, D., Wassard, C., Maas, P., Lunner, T., Rosenbom, T., Holmberg, M. (basında) Daha yüksek maksimum güç çıkışının kemiğe monte işitme sistemi kullanıcılarının dinleme eforundaki faydası: bir pupilometri araştırması. Ear Hear.

Hastaya bağlı olarak, algılanan fayda farklılık gösterebilir.

4. Verstraeten, N., Zarowski, A.J., Somers, T., Riff, D. and Offeciers, E.F. (2008). Comparison of the audiological results obtained with the bone anchored hearing aid attached to the headband, the test band and to the “snap” abutment. Otology & Neurotology 30: 70–75