Stay updated on Oticon events

Kalendarz wydarzeń

Sprawdź, kiedy i gdzie firma Oticon Medical organizuje konferencje i sympozja oraz dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach i zapewnianych przez nie korzyściach.

 


32. Spotkanie Towarzystwa Politzer odbędzie się w Warszawie w Polsce w dniach od 28 maja do 1 czerwca 2019 r. 
Naukowe tematy spotkania będą poświęcone najnowszym osiągnięciom i badaniom w dziedzinie otologii i neurologii. Będzie to także okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy profesjonalistami z całego świata. Nowością przewidzianą w programie będzie zdecydowany nacisk na praktyczne sesje szkoleniowe i poprawę umiejętności, połączonych z mnóstwem pokazowych operacji i warsztatów. 

Dowiedz się więcej: www.politzer2019.comESPCI 14. Europejskie Sympozjum na temat implantów Ślimakowych w Pediatrii
14. Europejskie Sympozjum na temat implantów Ślimakowych w Pediatrii odbędzie się w Bukareszcie w Rumunii w dniach od 16 do 19 października 2019 r.

Dowiedz się więcej: www.espci2019.com

 


7. Międzynarodowe Sympozjum na temat Słyszenia Drogą Przewodnictwa Kostnego oraz Powiązanych Technologii odbędzie się w Miami na Florydzie w dniach od 7 do 14 grudnia 2019 r. OSSEO 2019 stanowi doskonałą platformę dla naukowców, audiologów i otologów, umożliwiającą im wymianę najnowszych wyników badań. Oferuje również wykłady, bezpłatne prezentacje artykułów, debaty naukowe, prezentacje plakatowe, warsztaty i szkolenia praktyczne.

Dowiedz się więcej: www.osseo2019.com