Stöder hjärnans kognitiva funktioner

Banbrytande forskning visar hur val av system och hörapparat kommer att påverka användarens vardag. Med Ponto™-systemet kan fler kognitiva funktioner användas för att förstå, komma ihåg och njuta av livet.

På Oticon Medical kallar vi detta för BrainHearing™.  48x48-brainhearing

Snabbare inlärning1

Resultaten visar att barn lär sig nya ord 2,5 gånger snabbare med  direkt ljudöverföring jämfört med hudöverföring, t. ex. en hörapparat som bärs på en magnet eller ett softband1.

1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear (i press).
Upplevda förbättringar kan variera från person till person.

Andrea Pittman, Associate Professor, Speech and Hearing Science (Arizona State University)

Om vi kan förse barn med en mer lättförstådd och tydligare signal kommer lärandet gå mycket fortare.

Se video

Bättre minne2

Direkt ljudöverföring ger högkvalitativt ljud till stöd för hjärnans kognitiva processer. Undersökningar visar att användare med ett direkt ljudöverföringssystem kommer ihåg ord 13% bättre jämfört med användare av hudöverföringssystem2.

2. Lunner, T. et al. (2016). Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Bilaga 1: 145S-154S.
Upplevda förbättringar kan variera från person till person.

Thomas Lunner, Professor, Cognitive Hearing Science (Eriksholm Research Centre)

Om hjärnan förses med högkvalitativt ljud förbättrar detta minnet. Detta innebär att du faktiskt minns mer med direkt ljudöverföring

Se video

Mindre lyssningsansträngning3

En benförankrad hörapparat med en högre maximal utnivå kan överföra klarare och renare ljud till hjärnan. Undersökningar visar att en betydligt minskad lyssningsansträngning kan uppnås med Ponto 3 SuperPower, vilket indikeras av reducerad pupillutvidgning.33.

3. Bianchi, F. et al. Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone-anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear (i press).
Upplevda förbättringar kan variera från person till person.

Federica Bianchi, PhD Clinical Scientist

Med Ponto 3 SuperPower kan vi återge en större mängd av olika ljudnivåer på ett naturligare sätt och hjärnan kräver betydligt mindre ansträngning för att bearbeta ljuden

Se video

Ponto 3 betyder kraftfull ljudkvalitet


Med versionerna Ponto 3, Ponto 3 Power och Ponto 3 SuperPower, möjliggör Ponto 3-familjen att fler människor - även de med en grav hörselnedsättning - kan njuta av det välkända Ponto-ljudet.

Läs mer om Ponto 3

Läs mer om hur Ponto kan förbättra ditt dagliga liv


Kontakta en av våra Oticon Medical-representanter för att få reda på mer om skillnaden en Ponto kan göra i ditt dagliga liv.
 
*
*
*
*

 

1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear (i press).
2. Lunner, T., Rudner, M., Rosenbom, T., Ågren, J., and Ng, E.H.N (2016) Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Bilaga 1: 145S-154S.).
3. Bianchi, F., Wendt, D., Wassard, C., Maas, P., Lunner, T., Rosenbom, T., Holmberg, M. (in press) Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear.

Upplevda förbättringar kan variera från person till person.