Czego możesz oczekiwać od implantu ślimakowego?

Tysiące dorosłych i dzieci na całym świecie codziennie polega na implantach ślimakowych. W ciągu ostatnich 30 lat implanty ślimakowe zostały znacznie udoskonalone, a obecni użytkownicy mówią, że są w stanie słyszeć dźwięki, których, jak sądzili, już nigdy nie usłyszą.

Implanty ślimakowe nie przywracają idealnego i naturalnego słyszenia, które jest możliwe tylko wtedy, gdy ma się zdrowe, prawidłowo funkcjonujące uszy. Ale pomagają osobom niedosłyszącym wejść do świata dźwięków. Na początku, kiedy zostały wprowadzone po raz pierwszy, implanty ślimakowe umożliwiały tylko odbiór dźwięku. Dzisiaj udoskonalenia jakości przesyłanego sygnału oznaczają, że użytkownicy mogą rozumieć mowę w różnych środowiskach akustycznych, cieszyć się muzyką i słyszeć wiele rozmaitych dźwięków.  

W życiu codziennym implanty ślimakowe mogą umożliwić: 
• większą samodzielność, 
• lepsze rozumienie mowy, 
• rozmawianie przez telefon. 

Każdy, kto rozważa wszczepienie implantu ślimakowego, powinien mieć świadomość, że aby osiągnąć najlepsze rezultaty, trzeba mieć motywację, wykazać się cierpliwością i angażować się w sesje dopasowania oraz zajęcia rehabilitacyjne.

Dzieci i implanty ślimakowe

Dzięki implantowi ślimakowemu dzieci mogą rozwijać mowę oraz zyskać pewność siebie i samodzielność potrzebne, by uczęszczać do szkoły i przechodzić przez kolejne etapy edukacji.

Powodzenie terapii zależy od wielu czynników, między innymi od przyczyny i czasu trwania oraz potencjalnych konsekwencji niedosłuchu. W przypadku dzieci używających implantu ślimakowego dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik – potrzebują one znacznie większego wsparcia i zaangażowania swoich rodzin i innych osób, aby przystosować się do nowego sposobu słyszenia, a także opanować mowę i rozwijać umiejętności językowe.

Większe korzyści i zadowolenie z używania implantu ślimakowego

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż implanty ślimakowe umożliwiają słyszenie, to nigdy nie zapewnią naturalnego słyszenia. Jeśli zdaje się sobie z tego sprawę i ma się realistyczne oczekiwania dotyczące życia z implantem ślimakowym, można odnieść większą korzyść i zadowolenie z tego rozwiązania.

Wszczepienie implantu ślimakowego zawsze należy dokładnie rozważyć. Rozmowa z innymi użytkownikami implantów ślimakowych może dostarczyć przydatnych informacji potencjalnym kandydatom i ich rodzinom.

Pobierz broszurę