Operacja wszczepienia implantu ślimakowego krok po kroku

The cochlear implantation centre

1. Ośrodek wszczepiający implanty ślimakowe

Jeżeli laryngolog uzna, że jesteś odpowiednim kandydatem do wszczepienia implantu ślimakowego, zostaniesz skierowany do ośrodka wszczepiającego implanty ślimakowe. W ośrodku multidyscyplinarny zespół medyczny przeprowadza ocenę przedoperacyjną, która składa się z kilku badań i testów. 
Zespół implantacyjny tworzą zwykle chirurdzy, laryngolodzy, audiolodzy, logopedzi i psycholodzy. Badają oni Twój słuch, ogólny stan zdrowia i rozwój mowy oraz oceniają Twoją motywację i oczekiwania związane z implantacją.

Implant surgery

2. Operacja wszczepienia

Jeżeli badania potwierdzą, że jesteś odpowiednim kandydatem, przejdziesz operację wszczepienia wewnętrznej części systemu implantu. Ta procedura chirurgiczna trwa około dwóch godzin i jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Aby umieścić implant ślimakowy pod skórą, chirurg wykonuje nacięcie za uchem. Następnie mocuje kapsułę implantu i ostrożnie wprowadza matrycę elektrod do ślimaka. Przed zakończeniem operacji sprawdza implant, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Recovery

3. Powrót do zdrowia

Powrót do zdrowia po operacji trwa od trzech do pięciu tygodni. Pod koniec tego okresu będziesz mieć małą bliznę za uchem. Zazwyczaj można przykryć ją włosami. W tym czasie możesz normalnie funkcjonować, ale dopóki nie zostanie założona zewnętrzna część systemu, nie będziesz słyszeć.

4. Zakładanie procesora mowy

Abyś mógł słyszeć dźwięk, należy założyć procesor mowy. Procesor zakłada się po wygojeniu miejsca wszczepienia. Korzystając ze specjalnego programu do dopasowania, audiolog dostosowuje procesor mowy do Twoich potrzeb, a ustawienia dla każdej elektrody są regulowane tak, abyś słyszał wyraźne i komfortowo. Proces przebiega inaczej w przypadku każdego pacjenta, ale należy spodziewać się, że przystosowanie się mózgu do nowego sposobu słyszenia zajmie trochę czasu.

Ongoing fittngs

5. Sesje dopasowania i rehabilitacja

Aby stosowanie procesora mowy dało jak najlepsze efekty, trzeba poświęcić czas na sesje dopasowania, terapię mowy oraz programy rehabilitacyjne. Dzieci podczas tego procesu będą wymagać wsparcia ze strony rodziny i innych osób. Gdy ustawienia procesora mowy zostaną uznane za stabilne, wystarczą wizyty raz w roku, w celu dokładnego dostrojenia procesora.