Znaczenie rehabilitacji

Rehabilitacja mowy jest niezwykle istotna – pozwala uzyskać jak największe korzyści z używania implantu ślimakowego. Czas trwania rehabilitacji zależy od typu ubytku słuchu, wieku dziecka i poziomu motywacji. W tym okresie można korzystać z dodatkowych narzędzi i gier, które mogą wspomagać rehabilitację.

W przypadku osób dorosłych z głuchotą postlingwalną rehabilitacja trwa średnio od sześciu miesięcy do roku. Czasami potrzebna jest bardziej intensywna terapia mowy, zwłaszcza jeśli nie słyszałeś przez długi czas.

Dzieci cierpiące na głuchotę postlingwalną (na przykład po zapaleniu opon mózgowych), które otrzymały implant wkrótce po utracie słuchu, często robią szybkie postępy. Natomiast dzieci z głuchotą prelingwalną, które otrzymały implant w młodym wieku, mogą potrzebować wieloletniej terapii, aby w pełni opanować umiejętności językowe i rozumienie mowy. Starsze dzieci, które przez wiele lat cierpiały na głuchotę prelingwalną, zasadniczo czują się pewniej i podczas sesji rehabilitacyjnych są w stanie szybciej opanować rozumienie mowy. Mimo to terapia może trwać wiele lat. Poza tym w niektórych sytuacjach nadal może być konieczne odczytywanie mowy z ruchu warg.

 

Skontaktuj się z kliniką, aby uzyskać więcej informacji na temat rehabilitacji