Child treatment process

Proces terapii dziecka

 

Decyzja o tym, czy Twoje dziecko powinno mieć implanty ślimakowe, wpłynie na wiele obszarów jego życia. Zanim będzie można rozważyć zabieg, Twoje dziecko przejdzie dokładne badania. Na ich podstawie lekarz oceni, czy dziecko kwalifikuje się do implantacji. Jeżeli tak, zostanie przeprowadzona operacja wszczepienia, a następnie wdrożona pooperacyjna obserwacja oraz terapia mowy, by zapewnić uzyskanie najlepszych efektów i korzyści z implantu ślimakowego.

 

Ocena przedoperacyjna

Ośrodek implantacji przeprowadzi ocenę przedoperacyjną, aby zbadać słuch dziecka i zrozumieć motywację rodziny. Ocena składa się z kilku elementów.


ma na celu określenie ogólnego stanu zdrowia Twojego dziecka. Oprócz badania rezonansem magnetycznym zazwyczaj wymagana jest także tomografia komputerowa, aby określić uwarunkowania fizjologiczne oraz zdecydować, które ucho implantować. Obrazowanie pozwala zespołowi medycznemu sprawdzić, czy możliwe jest wprowadzenie matrycy elektrod do ślimaka. W niektórych przypadkach może to pomóc chirurgowi uniknąć dających się przewidzieć trudności podczas operacji.


audiolog wykonuje różne badania i testy audiometryczne, kiedy dziecko ma założony aparat słuchowy (audiometria tonalna i słowna). Umożliwia to sprawdzenie słuchu i ocenę stopnia ubytku słuchu Twojego dziecka, a także poziomu wzmocnienia zapewnianego przez aparat słuchowy. Czasami audiolog może zalecić okres próbny, podczas którego dziecko będzie używać mocniejszego aparatu słuchowego, aby ocenić potencjalne korzyści w porównaniu z zastosowaniem implantu ślimakowego.

Otolaryngolog, protetyk słuchu lub inny specjalista określi typ ubytku słuchu, na który cierpi dziecko. Możecie także zostać skierowani do najbliższego ośrodka implantacji, aby ustalić, czy Twoje dziecko jest kandydatem do wszczepienia implantu ślimakowego. Wszczepienie implantu ślimakowego i późniejsza terapia to długi proces i poważne wyzwanie, które wymaga zaangażowania rodziny we wspieranie dziecka i pomaganie mu. Jeżeli nie jest to możliwe, należy rozważyć inne rozwiązanie.

 

Operacja

Wewnętrzną część systemu implantu słuchowego wszczepia się podczas operacji. Chirurg wykonuje niewielkie nacięcie za uchem, aby móc umieścić pod skórą elektroniczny odbiornik. Następnie ostrożnie wprowadza do ślimaka matrycę elektrod.

Wszczepienie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym i zazwyczaj trwa krócej niż dwie godziny. Po zabiegu zwykle wymagana jest kilkudniowa hospitalizacja. Wszczepienie implantu ślimakowego niesie ze sobą takie samo ryzyko jak inne zabiegi chirurgiczne ucha.

Dziecko nie będzie mogło słyszeć, dopóki nie zostanie założony i włączony procesor mowy. Zazwyczaj następuje to mniej więcej miesiąc po opuszczeniu szpitala. Ten okres jest potrzebny do odzyskania formy po znieczuleniu oraz by utworzyła się blizna pokrywająca nacięcie, co może trwać kilka tygodni.

 

Obserwacja pooperacyjna

Aby implantacja zakończyła się powodzeniem, konieczne jest również dostosowanie ustawień i jakości dźwięku procesora mowy. Dziecko musi również uczestniczyć w sesjach terapii mowy, aby móc interpretować odbierane informacje dźwiękowe.

 

Dopasowanie

Podczas pierwszej sesji dopasowania audiolog zakłada procesor mowy i wyjaśnia dziecku oraz jego rodzicom działanie urządzenia. W trakcie tej konsultacji zostają zdefiniowane poziomy stymulacji wytwarzane przez każdą elektrodę wprowadzoną do ślimaka. Dostosowywane są również inne parametry, tak by zoptymalizować percepcję dźwięku.

W kolejnych miesiącach po operacji koniecznych będzie kilka sesji, podczas których ustawienia będą precyzyjnie dostosowywane, aby poprawić jakość informacji dźwiękowych. Wizyty będą rozłożone w czasie do momentu, gdy ustawienia zostaną uznane za stabilne i optymalne.

 

Terapia mowy

Po wszczepieniu implantu dzieci muszą przyzwyczaić się do sygnału generowanego przez implant. Nawet w przypadku dzieci, u których wystąpił nagły ubytek słuchu, sygnał przesyłany przez implant jest postrzegany inaczej niż ten, który dzieci zapamiętały. Mózg musi dostosować się do nowego sposobu stymulacji i nauczyć się ją interpretować.

Dlatego bardzo ważne jest, by dziecko uczestniczyło w zajęciach terapii mowy – dzięki temu proces adaptacji jest łatwiejszy. Czas trwania i stopień trudności terapii mowy różnią się w zależności od przyczyny ubytku słuchu oraz długości okresu, w którym dziecko cierpiało na ubytek słuchu. Terapia potrwa dłużej i będzie trudniejsza w przypadku dzieci, które nie słyszą od urodzenia lub które utraciły słuch, zanim zdążyły nauczyć się mówić.

Sesje terapii mowy, podobnie jak sesje dopasowania procesora mowy, zazwyczaj na początku odbywają się regularnie i często. Po pierwszym roku odstępy między spotkaniami są stopniowo zwiększane. Logopeda dostosowuje przebieg terapii do typu ubytku słuchu dziecka. Praca z dzieckiem opiera się jednak na kilku podstawowych zasadach: rozwijanie u dziecka umiejętności percepcji przez rozpoznawanie różnych źródeł dźwięku, słuchanie i uczenie się mówienia.

Wybór Neuro dla Twojego dziecka