Brånemark – A well-proven method

System implantów Ponto wykorzystuje metodę osteointegracji Brånemarka, która od dziesięcioleci jest z powodzeniem stosowana w stomatologii i medycynie. Metoda ta od ponad 30 lat jest wykorzystywana, i dobrze oceniana, przy wszczepianiu implantów słuchowych kotwiczonych w kości.

A skin-friendly abutment concept

Metoda Brånemarka

Wykorzystanie metody Brånemarka w medycynie i stomatologii jest wynikiem dziesięcioleci badań i ocen. Podatność implantów tytanowych na zrastanie się z kością u ludzi, nazywana osteointegracją, została odkryta przez profesora Per-Ingvara Brånemarka w latach 50-tych XX wieku. Od tego czasu metoda ta była wykorzystywana w wielu różnych obszarach medycyny, m.in. w implantacji stomatologicznej, gdzie zjawisko osteointegracji Brånemarka wykorzystywano od lat 60-tych.

 

30 lat udokumentowanego stosowania w implantach słuchowych

System implantu słuchowego kotwiczonego w kości wymaga umieszczenia tytanowego implantu w kości czaszki za uchem, aby stworzyć miejsce zaczepienia dla procesora dźwięku. Konstrukcja systemu pozwala na ominięcie elementu odpowiedzialnego za ubytek słuchu w uchu zewnętrznym i środkowym dzięki wykorzystaniu naturalnej zdolności ciała do przenoszenia dźwięku przez przewodnictwo kostne (wibracje kości) wprost do ucha wewnętrznego. Taki rodzaj leczenia pozytywnie oceniano i z powodzeniem wykorzystywano od ponad 30 lat, polepszając jakość życia wielu osób.