Implantationen trin for trin

The cochlear implantation centre

1. Cochlear-implantationscentret 

Hvis øre-næse-halslægen finder dig egnet til cochlear-implantation, vil du blive henvist til et cochlear-implantationscenter. Her vil et tværfagligt medicinsk team foretage en præoperativ vurdering, der består af en række tests og evalueringer. 
Implantationsteamet består normalt af kirurger, speciallæger i øre-næse-halssygdomme, audiologer, talepædagoger og psykologer. De tester din hørelse, generelle sundhed, sprogfærdigheder og vurderer din motivation for og forventninger til implantationen.

Implant surgery

2. Implantatkirurgi 

Hvis du stadig betragtes som egnet, skal du opereres for at få indsat den indvendige del af implantatsystemet. Den kirurgiske procedure tager omkring to timer og foregår under fuld narkose. Kirurgen laver et snit bag øret for at indsætte cochlear-implantatet under huden. Derefter fastgøres implantatets modtager, og elektrodearrayet indsættes forsigtigt i cochlea. Inden operationen afsluttes, kontrolleres implantatet for at sikre, at det fungerer korrekt.

Recovery

3. Opheling 

Efter operationen tager ophelingen tre til fem uger. Derefter vil du have et lille ar bag øret. Dette er normalt dækket af hår. I denne periode kan du deltage i normale aktiviteter, men du vil ikke være i stand til at høre, før den ydre del af systemet er tilsluttet.

4. Tilkobling af lydprocessoren 

For at kunne høre lyd skal lydprocessoren tilkobles. Dette gøres efter ophelingsprocessen. Audiologen vil da tilpasse lydprocessoren til dine hørebehov ved brug af relevant tilpasningssoftware, og indstillingerne for hver elektrode justeres, så hørelsen er tydelig og behagelig. Denne proces varierer fra person til person, men du kan forvente, at det tager lidt tid for din hjerne at tilpasse sig denne nye måde at høre på.

Ongoing fittngs

5. Continuous adjustment 

You need to set aside time for customization sessions speech therapy and rehabilitation programs to get the most out of your sound processor. When the sound processor settings are considered stable, an annual check for fine-tuning the sound processor is sufficient.