1. INTRODUKTION

Oticon Medical (“vi, “os” og ”vores”) respekterer og beskytter vores brugeres privatliv, og vi er dedikerede til at være så gennemsigtige som muligt i vores behandling af personoplysninger.
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med, at du interagerer med os som dataansvarlig ved at bruge diverse sociale medier såsom Facebook og YouTube.

 

2. HVEM VI ER

Idet vi behandler dine personoplysninger samt fastsætter behandlingsformålet, metoden m.m., er vi dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, stk. 7.
Du kan kontakte os ved at bruge følgende kontaktoplysninger:
Oticon Medical A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
E-mail: privacy@demant.com

 

3. PERSONOPLYSNINGER, VI BEHANDLER

Vi behandler følgende typer af personoplysninger:

 • Oplysninger om dig, fx navn, alder, e-mail, køn, land, jobtitel, nuværende og tidligere ansættelsesforhold, uddannelse, profilbillede, interesser, venner/forbindelser/følgere etc. samt andre offentligt tilgængelige oplysninger under forudsætning af, at du har offentliggjort oplysningerne på din profil på din sociale medieprofil og/eller har delt oplysningerne på en af vores sider på et sociale medie.
 • Andre oplysninger, som du deler med os på en af vores sider på et socialt medie, heriblandt dine kommentarer og/eller ”synes godt om”-tilkendegivelser til vores opslag og/eller billeder samt direkte beskeder, du sender til os.

 

Derudover indsamler vi personoplysninger via sociale medier gennem brug af cookies og lignende teknologier, heriblandt cookies indsamlet via sociale medieværktøjer såsom Facebook Pixel etc.

I nogle tilfælde, fx. på vores Facebook-side, er Oticon Medical fælles dataansvarlige med Facebook i relation til vores behandling af dine personoplysninger. Derfor anbefaler vi, at du ligeledes læser Facebooks privatlivspolitik for at forstå, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger.

Vi henviser generelt til de forskellige sociale mediers privatlivspolitikker for at få mere information om, hvordan disse behandler dine personoplysninger. Nedenfor vil du finde en liste over sociale medier, som Oticon Medical bruger samt en reference til deres privatlivspolitikker.

 

4. FORMÅL OG HJEMMEL FOR VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at forstå vores publikum på sociale mediekanaler ved at kende vores publikums demografi, præferencer og interesser, hvilket gør os i stand til at give vores publikum relevant information.
 • For at analysere trends og profiler for at forbedre, modificere og personalisere vores tjenester og kommunikation til fordel for vores publikum.
 • For at behandle og besvare anmodninger og forespørgsler modtaget fra dig.
 • For at udføre markedsundersøgelser med det formål at forbedre, modificere og personalisere vores tjenester og kommunikation til fordel for vores brugere af Oticon Medicals side på Facebook.
 • For at anbefale produkter og tjenester, vi tror, du vil have interesse i. Vi udfører direkte markedsføring til vores kunder og/eller potentielle kunder. Hvis vi imidlertid anvender elektroniske metoder såsom e-mail eller direkte beskeder via vores sider på sociale medieplatforme, vil vi udelukkende gøre dette, såfremt det er tilladt under gældende regler om direkte markedsføring.

5. HVORDAN VI DELER PERSONOPLYSNINGER

Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine personoplysninger til tredjeparter undtagen som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.


Som beskrevet ovenfor i afsnit 3 vil vi i forbindelse med indsamlingen af personoplysninger på vores sider på sociale medier være fælles dataansvarlige med udbyderen af det pågældende sociale medie, fx Facebook Inc. eller Facebook Ireland Ltd. Det betyder, at vi bærer et fælles ansvar for behandlingen af dine personoplysninger. Vi har indsat en reference til Facebooks privatlivspolitik ovenfor i afsnit 3.


I overensstemmelse med vores legitime formål med at indsamle dine personoplysninger kan det ligeledes være, at vi deler oplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant Group med det formål at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Se organisationsoversigten i den seneste årsberetning for at se, hvilke selskaber, der er en del af Demant Koncernen. Du kan finde den seneste årsberetning på www.demant.com.


Det kan også være, at vi deler dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere for at udføre en række forskellige opgaver, heriblandt:

 • For at assistere os med at administrere og fejlfinding på vores hjemmeside.
 • For at assistere os med at levere eller designe vores produkter eller forretningsadministration.
 • For at assistere os med vores markedsføringskampagner, fx via Facebook Custom Audiences og Facebook Lookalikes.
 • For at yde elektronisk eller fysisk opbevaring til vores tjenester eller systemer.


Vi vil udelukkende dele personoplysninger i det omfang, det vurderes at være nødvendigt for at vores tjenesteudbydere kan udføre deres specifikke opgaver på vores vegne. Disse tjenesteudbydere er ikke autoriserede til at opbevare eller anvende dine personoplysninger til andre formål, og de vil altid være under en forpligtelse til at holde dine personoplysninger i sikkerhed og fortroligt.

I visse tilfælde kan det være, at vi deler dine personoplysninger med udvalgte tredjeparter, fx håndhævelsesmyndigheder, regulatoriske myndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er underlagt en retlig forpligtelse, eller hvis det vil være i overensstemmelse med vores legitime interesser, eller hvis det er nødvendigt for at anvende vores hjemmesides forretningsvilkår eller andre relaterede kontrakter med dig eller din virksomhed.

 

6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

For at kunne levere vores produkter og tjenester til dig, vil vi, i det omfang det er nødvendigt, dele dine personoplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant-koncernen og ikke-tilknyttede selskaber, der har sæde udenfor EU/EØS.

Hvis vi behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelsesregler og bl.a. sikre beskyttelse af dine rettigheder som datasubjekt. Hvor det er nødvendigt, vil overførslen af personoplysninger være baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen har vurderet yder en tilstrækkelig garanti for beskyttelse af privatlivet, grundlæggende rettigheder og friheder såvel som udøvelse af de tilknyttede rettigheder.

 

7. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for legitime juridiske eller forretningsmæssige grunde, herunder for at overholde regulatoriske forpligtelser.

Vi vil slette dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i relation til formålet med indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine oplysninger. Vi vil desuden opbevare personoplysninger, som vi er underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare.

Hvis du har kommenteret på en af vores opslag på sociale medieplatforme, vil sådanne kommentarer blive slettet, når det pågældende opslag bliver slettet. I visse tilfælde kan det dog være, at vi sletter specifikke kommentarer, førend selve opslaget bliver slettet. Du kan desuden vælge selv at slette din kommentarer på hvilket som helst tidspunkt.

Oplysninger, der er indsamlet via sociale medieplatforme med et bestemt formål i sigte, fx en målrettet markedsføringskampagne, vil blive slettet ét år efter den specifikke behandlingsaktivitet afsluttet. Visse oplysninger kan blive opbevaret i op til to år, efter den specifikke behandlingsaktivitet er afsluttet, hvilket i så fald sker for dokumentationsformål.

Hvis du gerne vil modtage mere detaljeret information om vores opbevaringspolitik, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 2 ovenfor.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Som følge af vores behandling af dine personoplysninger har du ret til at udøve en række rettigheder. Dine rettigheder omfatter:

 • Retten til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til at få berigtiget urigtige personoplysninger.
 • Retten til at få slettet dine personoplysninger.
 • Retten til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Disse rettigheder kan imidlertid være underlagt betingelser og/eller undtagelser, fx. for at beskytte andres privatliv, forretningshemmeligheder, immaterielrettigheder eller for at overholde retlige forpligtelser.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysningerne i afsnit 2 ovenfor.

 

9. RETTEN TIL AT INDGIVE EN KLAGE

Hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller forespørgsler til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysninger i afsnit 2 ovenfor.
Hvis du imidlertid stadig er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, har du retten til at indgive en klage til Datatilsynet. Tilsynet kan kontaktes ved at gøre brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Tel: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10. BØRNS PRIVATLIV

Vi tilbyder løsninger til børn, men vores sider på medieplatforme er ikke tilegnet eller indrettet til at indsamle personoplysninger om børn, der er under 13 år. Vi indsamler derfor ikke personoplysninger om personer, som os bekendt er under 13 år.

 

11. TREDJEPARTSLINKS

Oticon Medicals sider på sociale medieplatforme såsom Facebook og YouTube kan indeholde links til hjemmesider, der tilhører andre selskaber eller organisationer. Denne privatlivspolitik gælder ikke for sådanne tredjeparter, og vi foreslår derfor, at du kontakter disse tredjeparter direkte for at få information om deres indsamling af personoplysninger og distributionspolitikker.

 

12. ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vi vil fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik ved at offentliggøre en ny version på vores websted og  forskelige sociale mediesider på Facebook og YouTube.

Denne privatlivspolitik blev opdateret den 15. januar 2021.