Hvem kan drage fordel af et cochlear-implantat?

Et cochlear-implantat anbefales til voksne og børn, der lider af sensorineuralt ensidigt eller dobbeltsidigt høretab og ikke får udbytte af behandling med høreapparater.

Hvis du lider af et sensorineuralt/perceptivt høretab,, er de sensoriske celler i det indre øre (hårceller) enten for få eller for beskadigede til at give en ordentlig hørelse. Et cochlear-implantat system går udenom disse problemer i cochlea og hjælper med at forbedre din hørelse og livskvalitet.

Velegnet til både børn og voksne

For børn, især for førsproglige døve børn, anbefales tidlig cochlear-implantation i alderen omkring 12-18 måneder, da hørelsen spiller en stor rolle i udviklingen af sprog. Tidlig implantation giver også børn den bedste chance for at gå i skole og være en del af det almindelige uddannelsessystem. 

For voksne er der ingen øvre aldersgrænse for cochlear-implantation, selvom en foreløbig psyko-kognitiv evaluering er vigtig for de ældre. For disse kandidater er den største fordel ved cochlear-implantation at opretholde selvstændighed og social interaktion.

Enkeltsidig eller dobbeltsidig

Cochlear-implantation kan vælges, uanset om du lider af høretab i det ene øre (enkeltsidig) eller begge ører (dobbeltsidig). I dobbeltsidige tilfælde forbedrer et implantat i begge ører evnen til at lokalisere lyde, forstå tale i støjende omgivelser og høre stereo. Selvom de to implantater kan indopereres ved samme operation, finder de fleste dobbeltsidige implantationer sted over to sessioner. Ofte finder den anden implantation sted måneder, eller selv år, efter den første. Brugere med ét implantat kan være egnede til dobbeltsidig implantation afhængigt af CI-centrets evaluering.* 

Ikke en løsning, der passer til alle

I visse tilfælde kan CI-centret beslutte, at cochlear-implantation ikke er den rette løsning. Udover de medicinske indikationer for cochlear-implantation, kan følgende udelukke denne løsning: 

• Hvis konventionelle høreapparater anses for at give tiltrækkeligt udbytte i forhold til taleforståelse. 
• Hvis hørenerven er for beskadiget eller ikke-eksisterende, eller hvis cochlea er forbenet eller ikke er den primære årsag til høretab, kan der foreslås andre løsninger, såsom et hjernestamme-implantat.
• Hvis dit helbred ikke tillader kirurgi.
• Hvis dine bevæggrunde eller din families støtte anses for utilstrækkelig. 

*Bemærk, at bilateral implantation ikke betales for i alle lande. Kontakt et CI-center i dit land for yderligere oplysninger.

Kontakt klinikken for mere information