Daglig brug og pleje

Det er vigtigt, at du vedligeholder din lydprocessor for at holde den i god stand.  De næste videoer giver dig nogle praktiske tips til vedligeholdelse af din lydprocessor.

Hvis du bruger en Neuro One-lydprocessor, klik her vedr. daglig brug og vedligeholdelse.

  • Låsning og oplåsning af cover til zink-luft batterimodul

  • Udskiftning af zink-luft engangsbatteri