Child treatment process

Behandlingsproces for børn

 

Beslutningen om, hvorvidt dit barn bør have et cochlear-implantat, vil påvirke mange områder af barnets liv. Før der tages beslutning om en operation, vil dit barn skulle gennemgå en række grundige tests for at vurdere barnets egnethed til behandlingen. Hvis barnet findes egnet, vil der blive planlagt en operation efterfulgt af postoperativ opfølgning og auditiv efterbehandling for at sikre, at barnet får de bedste resultater med cochlear-implantatsystemet.

 

Præoperativ vurdering

Teamet på CI-centret vil foretage en præoperativ vurdering for at teste dit barns hørelse og forstå familiens bevæggrunde. Den består af en række evalueringer.

 

dette med henblik på at bestemme dit barns generelle sundhed. Foruden en MR-scanning kræves der normalt en CT-scanning for at bestemme muligheden for en operationen, samt i hvilket øre, der skal implanteres. Skanningerne gør det muligt for det lægefaglige team at afgøre, hvorvidt det er muligt at indsætte en elektrode i cochlea. I nogle tilfælde giver dette kirurgen mulighed for at undgå forudsigelige kirurgiske vanskeligheder.

 

audiologen gennemfører forskellige audiometriske evalueringer og tests med et høreapparat (tone- og taleaudiometri). Dette tester dit barns hørelse og vurderer omfanget af høretabet samt forstærkningsniveauet leveret af høreapparatet. Nogle gange kan audiologen anbefale en prøveperiode med et kraftigere høreapparat for at vurdere det potentielle udbytte i forhold til et cochlear-implantat.

Din øre-næse-hals-læge, høreapparatspecialist eller en anden hørespecialist vil hjælpe dig med at identificere den type høretab, dit barn lider af. Du kan også blive henvist til det nærmeste CI-center med henblik på at afgøre, hvorvidt dit barn er egnet til cochlear-implantation. Cochlear-implantation er en lang og udfordrende proces, der kræver, at familien involveres i at støtte og bistå barnet. Hvis dette ikke er muligt, bør der overvejes en anden løsning.

 

Kirurgi

Det er nødvendigt at operere for at indsætte den indvendige del af implantatsystemet. Kirurgen laver et lille snit bag øret for at kunne placere implantatet, der indeholder de elektroniske kredsløb. Derefter indsættes elektroden forsigtigt i cochlea.

Implantatkirurgi udføres under fuld bedøvelse og tager som regel under to timer, selvom det sædvanligvis kræver hospitalsindlæggelse i en til tre dage. Indsættelse af et cochlear-implantat medfører de samme risici som ved al anden ørekirurgi.

Først når lydprocessoren er aktiveret og tilpasset, vil barnet være i stand til at høre. Det sker normalt omkring en måned efter udskrivelsen fra hospitalet. Denne periode er nødvendig for at komme sig ovenpå bedøvelsen og til at arret kan hele, hvilket kan tage flere uger.

 

Postoperativ opfølgning

For at behandlingen skal lykkes, er det nødvendigt at justere indstillinger og lydkvaliteten i lydprocessoren. Barnet skal yderligere modtage og deltage i auditiv efterbehandling for at lære at afkode og fortolke de nye lydindtryk.

 

Tilpasning

I forbindelse med den første indstillingssession udleverer audiologen lydprocessoren og forklarer barnet og dets forældre, hvordan det fungerer. Ved denne konsultation vil stimuleringsniveauerne, produceret af hver elektrode indsat i cochlea, blive defineret. Der vil også blive justeret andre parametre for at optimere opfattelsen af lyden.

I månederne efter operationen kræves der flere tilpasningssessioner for gradvist at øge og forbedre kvaliteten af lydoplysningerne. Besøgene vil være tilbagevendende, indtil indstillingerne betragtes som stabile og optimale.

 

Auditiv efterbehandling

Efter kirurgisk implantation skal barnet vænne sig til det signal, der genereres af implantatet. Selv for børn, der har oplevet et pludseligt høretab, opfattes lyden leveret af implantatet, forskelligt, i forhold til hvordan de husker hørelsen. Hjernen skal vænne sig til denne nye stimulering og være i stand til at fortolke den.

Det er derfor vigtigt at modtage taleterapi for at lette denne tilpasning. Varigheden og sværhedsgraden af den auditiv efterbehandling varierer afhængigt af årsagen til høretabet og tidsperioden, hvor barnet har lidt af et høretab. Det vil tage længere tid og være vanskeligere for børn, der har været døve siden fødslen eller som blev døve, før de lærte et sprog.

Ligesom tilpasningssessionerne for lydprocessoren afholdes sessionerne for den auditive efterbehandling regelmæssigt og ofte, og finder derefter sted med jævne mellemrum i løbet af de første år. Audiologens arbejde vil variere afhængigt af barnets høretab. Men det bygger på nogle grundlæggende principper: udvikling af opfattelsesevnen ved identificering af forskellige lydkilder, lytning og at lære at tale.

Vælg Neuro til dit barn