Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret, at coronavirus er en åndedrætsvirus, der kan overføres fra en inficeret person primært via dråbespredning af sekreter fra hoste og nys eller fra dråber af spyt eller næsesekret. Den kan også spredes af dem, der ikke udviser symptomer. WHO har formidlet retningslinjer om hygiejne og beskyttelsesforanstaltninger mod Covid-19-spredning, som hvordan vi alle kan beskytte os selv og andre. Du kan finde “Coronavirussygdom (Covid-19) – Råd til offentligheden” på WHO-hjemmesiden.

Under coronaviruspandemien (Covid-19), har vi modtaget adskillige spørgsmål fra brugere og plejepersoner om, hvordan de kan rengøre deres Ponto lydprocessorer. Du kan læse yderligere information om rengøring af din Ponto lydprocessor herunder. Hvis du har yderligere spørgsmål, henvises du til den lokale repræsentant for Oticon Medical.

Brugervejledningen til din Ponto omfatter rengøring og vedligeholdelsesanvisninger for lydprocessoren. Brugervejledninger kan downloades fra www.oticonmedical.com.

Desinficering er ikke nødvendig til almindelig rengøring af din Ponto, og Oticon Medical ville under normale omstændigheder ikke anbefale ekstra rengøring, da det øger risikoen for beskadigelse af lydprocessoren. I denne pandemi har vi imidlertid opstillet nogle muligheder herunder, som du kan bruge, hvis du mener, at din Ponto er blevet forurenet.

Det efterfølgende “rengøring af din lydprocessor” er tilstrækkeligt til at sikre, at den er ren Hvis du mener, at din Ponto lydprocessor er blevet kontamineret med Covid-19, bør du gå direkte til det andet afsnit “Covid-19, lydprocessorens rengøringsprocedure”.

 

Rengøring af lydprocessorenbahs-cleaning-your-sound-processor

 • Før du håndterer din Ponto eller dens tilbehør, skal du vaske hænder for at dræbe virusser, der kan være på dine hænder. WHO’s redigerede anvisninger om den rette måde at gøre det på. Vi anbefaler regelmæssig rengøring af lydprocessoren og dens komponenter:
  • Hold Ponto lydprocessoren over en blød og tør overflade for at undgå, at den går i stykker, hvis den tabes.
  • Brug en blød og tør klud eller blød børste til at rengøre lydprocessoren.
  • Vær især grundig med at rense koblingen for snavs eller hår. Sammenfiltret hår eller snavs kan fjernes med en pincet.
   Vigtigt: Der må ikke bruges ætsende eller slibende stoffer til at rengøre lydprocessoren. Høreapparatet må aldrig vaskes eller nedsænkes i vand eller andre væsker.

 

Covid-19, lydprocessorens rengøringsprocedure

Du gøres opmærksom på, at følgende proces kun er en anbefaling baseret på den aktuelle viden, og at rengøringsprocessens effektivitet ikke er testet på Covid-19. Brug af rengøringsmidler er ikke inkluderet i brugsanvisningen til Ponto lydprocessoren. Oticon Medical har ikke testet den langsigtede brug af rensevæsker på lydprocessoren. Det kan medføre forringelse af materialerne, misfarvning og revner i plastikken, og det kan også beskadige belægningen. Hvis du bemærker misfarvning under rengøringen, skal du straks holde op med at bruge desinficeringsmidlet og lade resterende væske på enheden tørre.

 • Oticon Medical anbefaler brug af brugsklare renseservietter mættet med 70 % isopropanolalkohol og 30 % afioniseret vand. Hvis sådanne servietter ikke er tilgængelige i dit område, kan du bruge tørre servietter og dyppe dem i en lignende rensevæske. Du må ikke bruge ætanol, da det kan beskadige lydprocessoren.
 • Der amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) har publiceret en liste over mulige desinficeringsmidler, der kan bruges mod SARS-CoV-2 (coronavirus). 

 

Anvisningerne herunder er baseret på EPA-listen og er alene vejledende.


Materialer

 • Brug en serviet, blød klud, vatpinde eller vatbolde til at påføre væsken
 • Brug en ren tandbørste eller blød børste til konnektoren. 
 • Brug en blød klud til at aftørre enheden og fjerne resterende rensevæske.


Brugsanvisning

 1. Vask eller rens dine hænder, og rengør lydprocessoren som anført ovenfor i afsnittet “Rengøring af din lydprocessor”.
 2. Fjern alt tilbehør/personligt udstyr fra lydprocessoren.
 3. Brug renseservietter til at fugte enhedens overflade og tilbehøret forsigtigt. 20 – 30 sekunder til alkoholrensemidlet (60 – 70 %)
 4. Lad væsken tørre på enhedens overflade. Aftør ikke straks rensevæsken, da den skal have tid til at virke på overfladen og opnå en bedre desinficeringseffekt:
  Kom ikke for meget væske på overfladen, da det kan beskadige lydprocessoren.
  Vær især forsigtig, når du påfører desinficeringsmiddel tæt på åbninger.
 5. Hvis det anbefalede desinficeringsmiddel bruges, og der ikke påføres for meget væske, vil det tørre af sig selv. Hvis ikke, skal du bruge en blød og tør klud til at aftørre resterende væske.
 6. Desinficeringsprocessen er nu færdig. Vask eller rens så dine hænder efter desinficering af enheden.

 

FORSIGTIG

 • Læs altid brugervejledningen til rensevæsken. Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Du må ikke nedsænke lydprocessoren i væske af nogen art.
 • Du må hverken stænke eller sprøjte væske af nogen art på lydprocessoren.
 • Vask dine hænder grundigt før og efter rengøring eller brug rene engangshandsker. Arbejd på en ren flade.
 • Hvis du bemærker misfarvning under rengøringen, skal du straks holde op med at bruge desinficeringsmidlet og lade resterende væske på enheden tørre.
 • Tjek procentdelen eller koncentrationen af de aktive ingredienser (isopropanol bør være mellem 60 og 70 %)
 • Håndrensemidler (med ætanol) må ikke bruges, da de ikke er testet på Ponto.

 

Bemærk: Disse procedurer vil ikke eliminere risikoen for krydsinfektion.