“Jeg ved, at hun får den allerbedste lydkvalitet, når hun begynder i børnehaven, og det er en stor trøst for mig at vide det.”

Heidis datter, Rosalee, er født med unilateral mikroti og atresi på venstre side. Da Jeff-familien henvendte sig til en audiolog, fik de en anden løsning til afprøvning, men der var mange problemer med feedback. Da Heidi begyndte at se nærmere på benforankrede høreløsninger, fandt hun et høretabsfællesskab, der hjalp hende med at være fortaler for datteren og vælge Ponto.


“Vi mødtes med vores audiolog, og bad om en løsning. Vi vidste ikke bedre og kendte ikke til andre muligheder.”

Navn: Rosalee Jeffs
Indikation: Mikroti og atresi på venstre side 

Når man finder et fællesskab. Når man opdager nye løsninger.

Heidi begyndte at finde ud af mere om høretabsfællesskabet og fik anbefalet gruppen, Ear Community, der er en almennyttig organisation, som tilbyder et miljø med hjælp og støtte til enkeltpersoner, der er født med mikroti og atresi. Fællesskabet støtter igennem deres online Facebool-gruppe, så vel som årlige udflugter rundt om i landet. 
Da Heidi blev involveret i Ear Community, mødte hun andre forældre og brugere af benforankrede høresystemer (BAHS), og hun forstod, at feedback var et generelt problem.
“Vi havde mange problemer med feedback. Nogle mødre udtrykte deres medfølelse, men så var der én mor, hvis datter havde bilateral Ponto'er, og hun haved ikke noget problem, så jeg begyndte at se nærmere på Ponto-apparater.”
Ear Community-udflugterne var stedet, hvor Heidi blev bekendt med Oticon Medical, og hendes datter for første gang prøvede en Ponto.
“Der var intet ekko. Det var bare klart og tydeligt. Jeg blev overbevist på et øjeblik. Efterhånden som jeg fik mere og mere at vide om firmaet, blev jeg stadig mere imponeret. Det føltes virkelig som om Oticon Medical levede op til deres motto om, at mennesker står i første række - ‘People First’.”

Om at vælge Ponto 3 på et softband og begynde i børnehaven med bedre hørelse.

Da det var tid for Rosalee at opgradere fra hendes eksisterende benforankrede høreapparat, testede hun Ponto 3 på et softband og sagde “ja” til at skifte til Ponto. Heidi fortæller, at det førhen var vanskeligt at få Rosalee til at gå med apparatet, men siden hun skiftede, har hun ikke klaget en eneste gang over, at softband er ubehageligt at gå med eller volder smerte, hvilket gjorde overgangen meget nem og behagelig. 
Heidi og Rosalee har lagt mærke til kæmpestore forandringer generelt ikke blot med hensyn til lyd, men også form og funktion. De forskellige covers, der kan fås til at tilpasse Ponto'en, har betydet, at Rosalee synes Ponto passer til hendes til, og hun glæder sig til at kunne tale i telefon med Streameren.
“Rosalee var så begejstret over at hun kan tale i telefon. Hun syntes det var helt fantastisk”.

Råd til forældre fra et medlem af høretabfællesskabet

Siden Heidi begyndte denne høreplejerejse med sin datter, har hun siddet i bestyrelsen for Ear Community i nu tre år, og er personalemedlem på fuld tid. Derudover sad hun i bestyrelsen for Idaho Council for the Deaf and Hard of Hearing (Rådet for døve og hørehæmmede i Idaho) og blev valgt som forældrerepræsentant for Idaho til at deltage i EHDI-konferencen - en konference om tidlig opdagelse og indgriben overfor hørenedsættelse. Til alle forældre, der gerne vil høre om høreløsninger til dem selv eller deres barn med høretab, anbefaler hun at udtømme alle valgmuligheder for barnet eller en selv, så man kan tage en endnu bedre informeret beslutning for familien.