Valget af Ponto har været en stor lettelse for hans forældre, som i løbet af de seneste år har været nødt til at træffe nogle vigtige beslutninger om hvordan hans høretab skulle tackles. "Vi havde ingen idé om at Oscar var døv på det ene øre indtil det øjeblik, hvor han som femårig blev undersøgt af lægen", fortæller Oscars mor, Camilla.

 

Ingen tegn på høretab

På trods af at der blev foretaget en række undersøgelser efter meningitis-anfaldet fik familien ikke at vide, at et høretab kunne være en risiko og ingen havde lagt mærke til nogen ændringer i Oscars adfærd, der kunne tyde på vanskeligheder med at høre.

"Ved konsultationen fik jeg et chok! Jeg havde ikke været klar over risikoen. Vi fik ret kontant at vide, at han ikke havde nogen brugbar hørelse i det højre øre. Så fik vi en brochure som beskrev børn med enkeltsidig døvhed. Men ingen fortalte os, hvad vi rent faktisk kunne gøre ved det", fortsætter Camilla.

Skønt SSD-diagnosen (enkeltsidig døvhed) kom lige ud af det blå for Oscar og hans forældre, var der håb i form af en benforankret høreløsning. Denne løsning bruger kroppens naturlige evne til at sende lydvibrationer ind i det indre øre via benledning. Metoden opfanger lyden på den døve side og sender den til det fungerende øre, så det bliver meget nemmere at forstå tale fra den døve side.

 

At finde vej gennem sundhedsvæsenets labyrint

Der var ikke megen information fra hospitalets side, så Camilla gik selv på nettet for at undersøge mulighederne. Hun kontaktede også familiens læge, som henviste Oscar til en øre-næse-halsspecialist. Ved denne konsultation anbefalede speciallægen, at familien kontaktede en specialist i høretab hos børn. Ved denne lejlighed blev de introduceret til benforankrede høresystemer.

"Jeg begyndte at undersøge benforankrede høresystemer på nettet og fandt nogle patient-websites, men jeg havde virkeligt behov for at finde mere information om børn, som er døve på det ene øre. Jeg vidste, at enkeltsidig døvhed har indvirkning på de psykologiske og sociale aspekter af et barns udvikling, og jeg ønskede at kende al den tilgængelige information, så jeg kunne træffe det bedste valg for min søn", siger Camilla.

 

Et Softband gav en idé om det endelige resultat

Hvis man beslutter sig for en benforankret lydprocessor indebærer det, at man skal have foretaget et mindre indgreb, hvor der placeres et lille titaniumimplantat i knoglen bag øret. Når det er helet, klikkes lydprocessoren på abutment og kan så sende lydbølger gennem kranieknoglerne direkte til det indre øre. Men før indgrebet foretages, kan man teste høreapparatløsningen ved at bruge den med en testbøjle, et Softband eller en hovedbøjle. Det giver brugeren en idé om, hvilken nytte der kan drages af løsningen i hverdagssituationer, og giver familien mulighed for at beslutte, om løsningen er rigtig for deres barn.

"Da jeg begyndte i skolen brugte jeg et Softband. Det var lidt generende, men det hjalp mig virkelig til at høre bedre – både i klassen og i frikvartererne", siger Oscar.
Camilla bekræfter også, at de lagde mærke til en øjeblikkelig ændring for Oscar med lydprocessoren på et softband. Så snart han tændte for det, lyste hans ansigt op.

 

Ikke nogen nem beslutning

Efter en tid, hvor Oscar brugte lydprocessoren på et softband og oplevede den virkning det havde på hans hørelse, talte Oscar og hans forældre med øre-næse-halsspecialisten på hospitalet om at gå fra softband til et implantat.

"Som forældre var vi nødt til at tale om fordele og ulemper ved at få et implantat, men i sidste ende følte vi, at et benforankret implantat ville være den bedste løsning for Oscar på længere sigt", siger Camilla.

 

At dele bekymringer og finde støtte

Som de fleste forældre, hvis børn skal opereres, var Oscars mor nervøs og havde en mængde spørgsmål. Lægerne og sundhedspersonalet på hospitalet var i stand til at svare på de fleste af dem, men Camilla fandt også en anden uvurderlig kilde til information i sin søgen efter svar.

"Jeg fandt nogle rigtigt gode netværksgrupper. De hjalp mig med at forstå løsningen og gav mig mulighed for at tale med andre i samme situation. Det hjalp mig virkelig meget med at se implantatet fra barnets synspunkt".

 

Selve indgrebet

Da først selve beslutningen om implantat var truffet, var det op til kirurgen at træffe den næste beslutning. Operationen kan udføres i enten ét eller to trin. Ved to-trinskirurgi placeres implantatet først, mens abutmenten sættes på i næste trin. Når det, som i Oscars tilfælde, drejer sig om børn, bruges ofte to-trinskirurgi, ligeledes er det tilfældet ved patienter, hvis kranieknogler er tynde, bløde eller af dårlig kvalitet.

I maj 2012 blev Oscar opereret for første gang, og fire måneder senere blev abutment placeret. Skønt familien var nervøs, var proceduren simpel og gik helt efter planen.

"Jeg skulle rigtigt tidligt op om morgenen og min mor kørte mig til hospitalet. Det var lidt mærkeligt at vide, jeg skulle opereres. Jeg fik noget medicin og faldt i søvn. Men da jeg vågnede op igen, havde jeg det fint", fortæller Oscar.


Ponto i dagligdagen

Helingen efter operationen gik godt, og Oscar fik som planlagt tilpasset sin lydprocessor. "Det gjorde en stor forskel og jeg skulle lige vænne mig til det. At få en Ponto har ændret alt. Det er meget nemmere at følge med i klassen og at lege med mine venner", siger Oscar.

Camilla oplever også, at Oscar har mere energi sidst på dagen, fordi det ikke længere er vanskeligt for ham at følge med i, hvad der foregår rundt om ham hele dagen.

 

Nemt at holde rent

At holde abutment ren er hurtigt blevet en del af Oscars dagligdag. Camilla og Oscar lærte nemt hvordan man holder området rent med en vatpind, og Oscar har lært selv at skifte batterierne.

"I begyndelsen hjalp vi Oscar med både at rengøre området omkring abutment og med batteriskift, men nu holder vi bare øje med, at han gør det. Audiologen var også meget hjælpsom. "Vi fik det nyttige tip at skifte batteriet på en bestemt dag hver uge", forklarer Camilla.


Sejt i skolen

Camilla har oplevet, hvordan Oscar synes, at undervisningen og samspillet med klassekammeraterne er meget nemmere med sit nye implantat og lydprocessor. Lydprocessorens ydeevne i forbindelse med knogleimplantatet er en betydelig forbedring i forhold til løsningen på softband. Det er derudover mere bekvemt og diskret, så Oscar glemmer ofte, han har det på.

Oscar kan også give sin lydprocessor det sidste "touch", da det leveres med en lang række klistermærker. Ikke blot synes han selv det er sjovt at dekorere det, men de andre børn i skolen synes også det er sejt.

Oscars forældre ved nu, at beslutningen om at give deres søn en benforankret høreløsning uden tvivl var den rigtige, når de ser de store fordele, Ponto systemet har medført.

 

"At få en Ponto har ændret alt"

Da Oscar fik meningitis i en alder af ni måneder, var Oscars forældre klar over, at der kunne være en risiko for permanente følgevirkninger. Der var imidlertid ikke noget der havde forberedt dem på, at deres lille dreng var døv på det ene øre. I dag er Oscar en glad, energisk dreng på otte år som lever et normalt liv også i situationer, hvor det kan være vanskeligt at høre.

Navn: Oscar Oliver Nancke
Indikation: Enkeltsidig døvhed på grund af meningitis