En kamp for at få hjælp

På grund af manglende oplysning og information, ydede den russiske regering ikke sygeforsikring til personer med mikroti og atresi. Men Lizas mor, Aleksandra, arbejdede utrætteligt for at hjælpe Liza gennem taleterapi igennem hendes opvækst, og hun er altid klar til at hjælpe hvis der er vanskeligheder. Hun arbejdede også for at skabe kontakt til andre grupper der kunne hjælpe.

Udover at Liza ikke kunne få nogen sygeforsikring, erfarede hun også at hverken læger eller lærere forstod hendes situation. Mange læger fortalte Lizas mor, at der ikke var meget håb om, at Liza ville blive i stand til at tale eller at leve et normalt liv. Den almindelige opfattelse af og forvirring omkring Lizas tilstand var så graverende, at lægerne foreslog Aleksandra at hun skulle forlade sit nyfødte barn.

 

Et online fællesskab gav svaret 

Trods begrænsede ressourcer og information i Rusland til russiske familier, fandt Aleksandra Microtia and Atresia Support Group på facebook. Dette online fællesskab hjalp hende til at finde ny information og at komme i kontakt med andre rundt omkring i verden, som har de samme problemer. Facebook-støttegruppen førte i den sidste ende til, at Aleksandra opdagede Ear Community – den organisation som satte vores team her i Oticon Medical i forbindelse med Liza og Aleksandra.

Gennem denne forbindelse fik Liza en Oticon Medical Ponto Plus. Udover at Liza vil kunne udnytte sit fulde potentiale, vil hendes situation også kunne være med til at hjælpe andre samt nedbryde barrierer i samfundet – både læger, undervisere og folk i al almindelighed kan se, at Liza trives. Hendes historie vil hjælpe med at skabe opmærksomhed og forståelse for denne løsning, og dermed skabe bedre vilkår for andre børn og deres forældre. 

 

En lykkelig fremtid

Lizas forbedrere hørelse har betydet, at tiden sammen med familien er blevet langt mere givende og hun kan nu høre bedre i skolen. Aleksandra fortæller Melissa – grundlæggeren af Ear Community:

“Liza synger hele dagen til musikken gennem sin Ponto Streamer. Disse enheder er fantastiske og vi har grædt mange tårer af bar glæde over denne oplevelse"!

Et online fællesskab hjalp med at finde løsningen

Liza Orlovskaya er en smuk og velbegavet 12-årig russisk pige, som er født med bilateral mikroti og atresi. Hun klarer sig fint i skolen og elsker at tilbringe tid med sine venner, men det var blevet sværere for hende at kommunikere.

Navn: Liza Orlovskaya
Indikation: Bilateral mikroti og atresi