“Hun griber Ponto'en, lige så snart hun vågner, og har den på, lige til hun falder i søvn om aftenen. Ponto er uden tvivl den rette løsning.”

Jillian Shelton og hendes familie adopterede deres datter, Hazel, da hun var 18 måneder gammel. Da de ønskede, at deres datter, som er født med bilateral mikroti og sensorineuralt høretab, der resulterer i et moderat blandet høretab, skulle have den bedste hørepleje, der kunne fås, begyndte de at se nærmere på benforankrede høresystemer som en mulig løsning.


Navn: Hazel Shelton
Indikation: Bilateral mikroti, moderat blandet hørelse

Da Jillian og hende familie adopterede Hazel, fik de at vide, at hun var fuldstændig døv. Efter at have fået en rigtig diagnose begyndte hun imidlertid at bruge høreapparater. Med hjælp fra familien og hørespecialister begyndte hun at tale og synge. Hazel og hendes familie oplevede imidlertid hele tiden problemer med feedback og dårlig lydkvalitet, og fordi Hazels audiolog ikke havde hørt om Oticon Medical Ponto, var deres valg begrænsede. 


I brechen for bedre pleje

Da Hazels mor, Jillian, ønskede den bedste hørelse, der var mulig til sin datter, begyndte hun at søge information om andre muligheder. Hun begyndte at tale med andre brugere af benforankrede høresystemer online og i flere Facebook-grupper, og det var dér hun hørte om Ponto 3 SuperPower. 
Jeg så en video med en pige, der lå i sin mors arme, og havde en Ponto på, og der var ingen feedback. Jeg begyndte at se på det i Facebook-grupperne, og Ponto vandt helt klart det løb.
Efter at have rejst til konferencen, Earicles Los Angeles Microtia Atresia, på din anden side af landet, hvor hun mødte audiologer og eksperter, blev hun overbevist om, at Ponto-enheden var noget, som hendes datter havde brug for at opleve, og hun “insisterede venligt” på at hendes datter fik en opgraderet løsning. Hazel bruger nu Ponto 3 SuperPower på et softband.


Efter blot én dag - blev et barns liv ændret

Forbedringerne i Hazels hørelse og kommunikationsevner skete med det samme, som det kan ses i videoen ovenfor. Selv de enkleste ting som at sidde i et bilsæde eller give hendes mor et kram er blevet bedre, fordi den akustiske feedback, som hun oplevede tidligere, er væk.
“Min datters sætninger er eksploderet. Ikke blot et eller to ord, men sætninger, og hun har kun haft dem i to uger! Der er ingen feedback. Når hun giver mig er knus, sidder i bilsædet eller har håret nede.”


Råd til forældre

Til andre forældre, der har problemer med at finde den bedste høreløsning til deres barn eller er utilfredse med den eksisterende løsning, siger Jillian, at de skal vide, at der findes andre muligheder. 

“Se på opslagene (Facebook og andre grupper, tal med dem, der allerede har været det igennem). Lad dig ikke spise af med én løsning, blot fordi din audiolog ikke har lyst til at prøve noget andet. Kæmp for dit barns rettigheder. Du skal vide med sikkerhed, at du har prøvet.