Det kan være noget af en udfordring for enhver at kunne høre i et fyldt klasseværelse. På baggrund af egne erfaringer med høretab var Andrews far sikker på, at høretabet begrænsede Andrews akademiske præstationer. Andrews audiolog opdagede Ear Community i søgningen efter hjælp til ham, og resultaterne har givet Andrew muligheden for at høre bedre, både i og uden for klasseværelset.

 

Håndtering af høretab

Teenageren Andrew Perry, bor i Commerce, Georgia, USA, med sin far Clyde. Andrew er født med Treacher Collins, bilateral mikroti samt atresi og har konduktivt høretab på begge ører. Selvom Andrew havde en Ponto Pro, da han oplever at han har svært ved at følge med i klassen, var hans far og lærerne godt klar over, at det kunne skyldes, at han havde problemer med at høre i klasseværelset. 

"Andrew var sakket bagud i skolen, fordi han ikke kunne høre ordentligt. Han kunne kun høre på én side, så han var nødt til at vende sig om, hvis lyden kom fra den forkerte retning," fortæller Clyde Perry, der taler af erfaring, da han selv har et benforankret høresystem (BAHS). "Han kæmpede for at følge med i samtaler på grund af baggrundsstøj, som hindrede ham i at opfatte ord og kommunikation, som han havde brug for at høre." 

Anstrengelserne for at kunne høre havde en indvirkning på Andrews skolegang, og det kan gøre en person med høretab meget træt hele dagen. Så Andrew og hans far opsøgte deres audiolog.

 

Udforskning af muligheder

På grund af Andrews mikroti og atresi var der begrænsede muligheder i forhold til hans høretab, og han var helt uden lydprocessor, før han prøvede BAHS. "På et tidspunkt havde han slet ikke noget, og så fik han muligheden for at afprøve to lydprocessorer, hvilket fungerede godt," udtaler Clyde. For at kunne høre på begge sider og optimere taleforståeligheden og hørelse i støjende miljøer, såsom klasseværelset, havde Andrew også brug for en Ponto på venstre side.
Andrews far anmodede deres forsikringsselskab om en ekstra BAHS, men ansøgningen blev afvist. Andrews audiolog forstod dog Andrews behov og anmodede Ear Community en nonprofit-organisation om en ekstra Ponto Pro til Andrew. Audiologen forklarede, at hjernen er afhængig af input på begge ører for at adskille støj fra talesignaler.

Bedre hørelse i klasseværelset

På grund af input fra to benforankrede lydprocessorer, kan Andrew nu registrere bløde talelyde i begge ører, hvilket hjælper til at forbedre hans evne til at lokalisere lyd, artikulation og følge med i klasseundervisningen, på trods af baggrundsstøj.  

"Når folk taler, opfanger han det nu ret hurtigt. Hans lærere siger det samme," fortæller Clyde. "Andrew er glad, jeg er glad og lærerne er glade. Og de bruger et FM-system, der sender lærernes og klassekammeraternes tale direkte til hans Ponto, hvilket gør den vigtige tale højere i forhold til baggrundsstøjen i klasseværelset for at sikre, at Andrew ikke går glip af noget i klassen." 

"Høretab var en hindring for akademiske præstationer"

"Jeg er altid forbløffet over, hvor stor forskel et høreapparat kan gøre i en persons liv, især hvis man får mulighed og chance for at få et, når det i første omgang ikke var muligt." - Melissa Tumblin, Founder & Executive Director, Ear Community

Navn: Andrew Perry
Profession: Elev
Indikation: Bilateral mikroti og atresi samt Treacher Collins