Meget mere end forbedret hørelse

Banebrydende forskning viser, hvordan valget af system og lydprocessor vil indvirke på brugerens dagligliv. Med Ponto™-systemet kan man bruge flere kognitive ressourcer til at forstå, huske og nyde livet.

Hos Oticon Medical kalder vi det BrainHearing™.  48x48-brainhearing

Lær hurtigere1

Resultaterne viser, at børn lærer nye ord 2,5 gange hurtigere, når de bruger et system med Direkte lydtransmission sammenlignet med hudtransmission, som f.eks. en lydprocessor på en magnet eller en hovedbøjle1.

1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband. Ear Hear.

Andrea Pittman, Associate Professor, Speech and Hearing Science (Arizona State University)

Hvis vi giver børn et klarere og mere altfavnende signal, kan de lære meget hurtigere.

Se videoen

Husk mere2

Direkte lydtransmission leverer kvalitetslyd, som hjælper hjernens kognitive processer. Resultater viser, at brugere med et direkte lydtransmissionssystem er 13 % bedre til at huske ord sammenlignet med brugere af en hudtransmissionsløsning2.

2. Lunner, T. et al. (2016). Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions. Ear Hear 37 Suppl. 1: 145S-154S.

Thomas Lunner, Professor, Cognitive Hearing Science (Eriksholm forskningscenter)

Hvis din hjerne præsenteres for lyde af høj kvalitet, kan du huske mere. Man husker altså mere med direkte lydtransmission.

Se videoen

Mindre anstrengelse3

En benforankret høreenhed med et maksimalt output kan sende et bredere område af mindre forvrænget lyd til hjernen. Resultater viser, at et betydeligt fald i lytteanstrengelse kan opnås med Ponto 3 SuperPower, som angivet ved nedsat pupiludvidelse3.

3. Bianchi, F. et al. Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone-anchored hearing system users: a pupillometry study. Ear Hear.

Federica Bianchi, PhD Klinisk forsker

Ved at bruge Ponto 3 SuperPower kan vi reproducere et større udvalg af indgangslydniveauer mere naturligt, så bruger hjernen betydeligt mindre anstrengelse for at behandle lydene.

Se videoen

Ponto 3 betyder kraftfuld lydkvalitet


Fås i Ponto 3-, Ponto 3 Power- og Ponto 3 SuperPower-versioner, hvilket betyder, at Ponto 3-familien gør det muligt for flere mennesker, bl.a. dem med større høretab, at nyde godt af den berømte Ponto-lyd.

Få mere at vide om Ponto 3

Få mere at vide om, hvordan Ponto kan forbedre dit daglige liv

Kontakt en af vores Oticon Medical-repræsentanter for at finde ud af mere om forskellen, som en Ponto kan gøre i dit daglige liv.
*
*
*
*

 

1. Pittman, A. Bone conduction amplification in children: Stimulation via a percutaneous abutment vs. a transcutaneous softband (Benforankringsforstærkning hos børn: Stimulation via et perkutant abutment kontra et transkutant softband). Ear Hear (i trykken).
2. Lunner, T., Rudner, M., Rosenbom, T., Ågren, J., and Ng, E.H.N (2016) Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions (Brug af talehukommelse i høreapparatet og resultatevaluering under økologiske testbetingelser). Ear Hear 37 Suppl. 1: 145S-154S.).
3. Bianchi, F., Wendt, D., Wassard, C., Maas, P., Lunner, T., Rosenbom, T., Holmberg, M. (i trykken) Benefit of higher maximum force output on listening effort in bone anchored hearing system users: a pupillometry study (Fordel ved maksimalt output på lytteindsatsen hos brugere med benforankrede høresystemer: en pupilometriundersøgelse. Ear Hear.

Afhængig af patientindikationen kan den oplevede fordel variere.